Ismo Alanko - När Ljuset Kom Till Finland ( Tradução para Inglês)

Sueco

När Ljuset Kom Till Finland

När ljuset kom till Finland
var det sommarsol och söndagsfrid.
Stor var folkets häpnad och förlägenheten hemmavid:
maken till visioner hade ännu ingen sett
- ut med halm och trasor, in med kakel ock parkett.
 
Snart satt man i stugorna och stirrade på videon.
Gamle bonden Paavo tydde datorspråk i kammarvrån.
Acid house på ungdomsgården i varenda by.
Lalli för till stan och köpte ut en låda cru.
 
När ljuset kom till Finland
gick det hela i en hast:
då bar man in det härliga
i säckar utav plast.
När ljuset kom till Finland
skulle köttet vara steak;
fisken fyllde frysen
och av mjölken blev det shake.
När ljuset kom till Finland
gick det hela undan i en hast.
 
Få gitte besinna vad man läst hos en Väinö Linna.
Tyskar och svenskar och ryssar står tysta
och spottar i gruset när Finland skådar ljuset.
 
När ljuset kom till Finland
tycktes varje skugga ännu kort:
gott om tid att träna steg i folkets nya statussport.
Höger fot på lagårdsgolvet, vänster fot på tennisplan,
höger hand på dynggrepen
och vänster hand på fjärrkontrollen.
 
Djupt i dunkla skogen övar trollen nya powerord.
Datafirmans VD kammar lösser ur kamelhårsulstern.
Korv-Göran i kyrkbyn kör med burgare och pizza,
handelsboden stänger och blir lågprishall med friparkering.
 
Ljuset kom till Finland,
och det hela gick det fart,
ty skogen såg man inte längre riktigt lika klart.
När ljuset kom till Finland
gick det alldeles som smort;
det frågtes inte mycket,
men det taltes högt och stort.
När ljuset kom till Finland
gick det hela mycket, mycket fort.
 
Få gitte besinna vad man läst hos en Väinö Linna.
Män som Agricola, Snellman och Runeberg lämnade huset
när finnarna såg ljuset.
 
När ljuset kom till Finland
gick det hela i en hast:
då bar man in det härliga i säckar utav plast.
När ljuset kom till Finland
gick det alldeles som smort;
det frågtes inte mycket,
men det taltes hög och stort.
När ljuset kom till Finland
gick det hela mycket, mycket fort
 
Adicionado por Strelok em Sexta-feira, 11/03/2011 - 12:57
Última edição feita por SaintMark em Terça-feira, 24/01/2017 - 17:09
Alinhar parágrafos
Tradução para Inglês

When the light came to Finland

When the light came to Finland
The summer sun shined on the peaceful Sunday
The amazement and confusion of the people at home was big
Nobody had ever seen visions like those
Out goes the litter and cloths, in goes the tiles and parquet
 
Soon they were sitting in their huts staring at the video
Paavo the old farmer sat in his bedroom deciphering computer language
Acid house on the youth club in every village
Lalli went to town and bought out a box of cru
 
When the light came to Finland
It all happened at once
One carried in the good stuff
In plastic bags
When the light came to Finland
The meat was to become "steak"
The fish filled the freezer
And the milk was made into shake
When the light came to Finland
It all went rapidly at once
 
Few people still know what they read at a Väinö Linna's
Germans and Swedes and Russians stand quietly
And spit into the gravel when Finland beholds the light
 
When the light came to Finland
Every shadow still seemed short
There was plenty of time to train steps in the new status sport of the people
The right foot on the barnyard floor, the left one on the tennis court
The right hand on the muckrake
And the left hand on the remote control
 
Deep into the dusky forest the trolls are practising new power words
The president of the computer company is removing lice from his camel hair ulster
Sausage-Göran in the church village is selling hamburgers and pizza
The grocery stop shuts down and becomes a hard discount store with free parking
 
The light came to Finland
And it all went rapidly
For one couldn't see the forest as brightly as one used to
When the light came to Finland
It all went smoothly
There were not many questions
But people talked loudly and big
When the light came to Finland
It all went very, very rapidly
 
Few people still think of what one read at a Väinö Linna's
Men like Agricola, Snellman and Runeberg had left the house
When the Finns saw the light
 
When the light came to Finland
It all happened at once
One carried in the good stuff in plastic bags
When the light came to Finland
It all went smoothly
There were not many questions
But people talked loudly and big
When the light came to Finland
It all went very, very rapidly
 
Adicionado por simonsko em Sábado, 12/03/2011 - 15:13
Adicionado em resposta ao pedido de Strelok
Comentários