Намалюй (Namalyuy) ( Tradução para Polonês)

Намалюй

Намалюй
На моїй долоні квіти
Поможи
До небес мені злетіти
Де була
І що бачила в неволі
Поможи -
Йду наперекір'я долі
Де була, де була і що бачила
Пам'ятаю лише, що позначила
На землі
Хрест намалювала - зникла назавжди
 
Ой, со вечера, с полуночи,
Ой, со вечера с полуночи
Головка болела
Головка болела,
Ой, да головушка моя болела,
Ой, да головушка моя болела,
Гулять захотела,
Гулять захотела.
 
Чекала
Шукала
Загубила, що мала
У долі
Питала
Де була і що знала
Де була, де була і що бачила
Пам'ятаю лише, що позначила
Я позначила
 
На землі, на землі малювала я
Відчувала я і зникала я
 
Adicionado por breizbreiz em Terça-feira, 27/07/2021 - 14:23
Última edição feita por IremiaIremia em Domingo, 17/10/2021 - 13:00
Tradução para PolonêsPolonês
Alinhar parágrafos

Narysuj

Narysuj
Na mej dłoni kwiaty
Pomóż
Do niebios mi polecieć
Gdzie byłam
I co widziałam w niewoli
Pomóż -
Idę wbrew doli
Gdzie byłam, gdzie byłam i co widziałam
Pamiętam tylko, że oznaczyłam
Na ziemi
Krzyż narysowałam - znikłam na zawsze
 
Oj, z wieczora do północy
Oj, z wieczora do północy
Główka bolała
Główka bolała
Oj, główka ma bolała
Oj, główka ma bolała
Hulać1 zechciała
Hulać zechciała
 
Czekałam
Szukałam
Zgubiłam, co miałam
Dolę
Pytałam
Gdzie byłam i o czym wiedziałam
Gdzie byłam, gdzie byłam i co widziałam
Pamiętam tylko, że oznaczyłam
Ja oznaczyłam
 
Na ziemi, na ziemi rysowałam ja
Czułam i znikałam ja
 
  • 1. Czasownik "гулять" może również oznaczać "spacerować"
Obrigado!
Recebeu 1 agradecimento(s)
Adicionado por panuartempanuartem em Sábado, 16/10/2021 - 06:14
Comentários
Read about music throughout history