Nerdesin Aşkım? ( Tradução para Macedônio)

Advertisements
Tradução para Macedônio

Каде си љубов?

Вечерва ќе дојдеш, нема изовори.
Маршираш. Имаш многу извинувања.
Доаѓаш повторно и сладок си како мед.
Ми даваш љувов, ох!
 
Посетуваш доктор за твоите убави очи.
Не можеш да гледаш од блиску. Зошто не пробаш да ме гледаш бнимателно?
Оф аман, каде бегаш после ѕвонењето на моето ѕвонче?
Дали си играш криенка со мене? Во шкафот ли се сокри?
 
Каде си љувов? Тука сум љубов!
Каде си љувов? Тука сум љубов!
Каде си љувов? Тука сум љубов!
Во темните ноќи црташ перде,
доаѓам по љубовта, ох!
 
Ти дадов чоколадо, сега си најаден.
Дали е тоа шармот на љубовта? Отровна стрела...
Доаѓаш повторно и сладок си како мед.
Ми даваш љувов, ох!
 
Посетуваш доктор за твоите убави очи.
Не можеш да гледаш од блиску. Зошто не пробаш да ме гледаш бнимателно?
Оф аман, каде бегаш после ѕвонењето на моето ѕвонче?
Дали си играш криенка со мене? Во шкафот ли се сокри?
 
Каде си љувов? Тука сум љубов!
Каде си љувов? Тука сум љубов!
Каде си љувов? Тука сум љубов!
Во темните ноќи црташ перде,
доаѓам по љубовта, ох!
 
***
 
Каде си љувов? Тука сум љубов!
Каде си љувов? Тука сум љубов!
Каде си љувов? Тука сум љубов!
Во темните ноќи црташ перде,
доаѓам по љубовта, ох!
 
Adicionado por micaa em Terça-feira, 30/10/2018 - 13:04
Adicionado em resposta ao pedido de Marko Krsteski
Turco

Nerdesin Aşkım?

Comentários