O tysta ensamhet ( Tradução para Inglês)

Advertisements
Sueco

O tysta ensamhet

O tysta ensamhet,
var skall jag nöjen finna?
Bland sorg som ingen vet,
skall mina dar försvinna.
En börda tung som sten
mig möter vart jag går.
Bland tusen finns knappt en,
som kärlek rätt förstår.
 
Det är den tyngsta sorg
som jorden månde bära
att man skall mista bort
sin allra hjärtans kära.
Det är den tyngsta sorg
som solen övergår
att man skall älska den
man aldrig nånsin får.
 
Ett rent och ädelt sinn,
en dygd som ensamt blänker,
en mun som talar ett
med allt vad hjärtat tänker.
Jag tror en sådan vän
är mer än mycket rar.
Var skall jag finna den
som dessa dygder har?
 
Emellan dig och mig
där tändes upp en låga
där tändes upp en eld
som är en daglig plåga.
Hur skall jag dämpa den
vet jag alls ingen rå´,
jag sörjer till min död
om jag dig ej kan få.
 
Adicionado por Icey em Domingo, 19/08/2018 - 17:17
Alinhar parágrafos
Tradução para Inglês

O Silent Solitude

O Silent Solitude,
where shall I find pleasure?
Amid sorrow that no one knows
shall my days vanish.
A burden heavy as stone
meets me where I go.
Among a thousand there is hardly one
who understands love correctly.
 
It is the heaviest sorrow
that the earth may bear
that you should lose
the one dearest to your heart.
It is the heaviest sorrow
that the sun passes over
to love the one
you can never have.
 
A pure and noble mind,
a virtue that shines,
a mouth that speaks as one
with everything the heart thinks.
I believe such a friend
is more than rare.
Where shall I find the one
who has these virtues?
 
Between you and me
a flame was lit
a fire was lit
like a daily torment.
How I shall subdue it
I know no counsel for at all.
I will mourn until my death
if I cannot have you.
 
Adicionado por mountain king em Segunda-feira, 20/08/2018 - 01:31
Adicionado em resposta ao pedido de Icey
Mais traduções de "O tysta ensamhet"
Comentários