Om jag aldrig hade mött dig hade jag varit lycklig nu ( Tradução para Inglês)

Advertisements
Sueco

Om jag aldrig hade mött dig hade jag varit lycklig nu

Där är någonting i din blick
jag vet inte vad jag har än
Om du gav mig en chans, en sista gång skulle jag inte ta den
Det är nånting i ditt sätt, ah jag tror att det drar ner mig
Först när jag har hamnat under dig, vill du se mig
 
Om jag aldrig hade mött dig, hade jag varit lycklig nu?
Jag vaknade av en dröm, en morgon låg det här på bordet
Som ett solregn låg jag, han som hade svårt med orden
Han skrev att det var över nu, att jag nu kunde andas
 
Att jag nog inte borde vara här, att vi borde träffa andra
 
Om jag aldrig hade mött dig, hade han varit lycklig nu?
Den som bränt sig på elden, blåser fast än det är kallt
Den som blivit skrämd en gång, och känna oror inför allt
 
Om jag aldrig hade mött dig, hade jag varit lycklig nu?
Han var som ett rum, ett med vita spruckna kanter
Hon ville ge dig allting, vad jag förstår
 
Men det som är lätt i början
blir oftast svårt med tiden
Och hon blev som ett hav som rinner längst med kinden
 
Om jag aldrig hade mött dig, hade hon varit lycklig nu?
Den som bränt sig på elden, blåser fast än det är kallt
Den som blivit skrämd en gång, och känna oror inför allt
 
Om jag aldrig hade mött dig, hade jag varit lycklig nu?
 
Adicionado por Regalia776Regalia776 em Quinta-feira, 04/10/2018 - 21:02
Alinhar parágrafos
Tradução para Inglês

If I never would have met you I'd been happy now.

It's something in your glance
I don't know what I have yet
If you gave me a chance a last time, I wouldn't take it
It's something in your way, ah I think it drags me down
First when I've gotten under you, you want to see me.
 
If I never would have met you, would I've been happy now?
I woke by a dream, one morning it laid here on the table
Like a rain of sun* I laid, he who had a hard time with the words
He wrote that it was over now, that I could breathe now.
 
That I probably shouldn't be here, that we should meet others.
 
If I never would have met you, would he have been happy now?
The one who got burnt by the fire, blows even though it's cold
The one who got scared once, and feels worry for everything
 
If I never would have met you, would I've been happy now?
He was like a room, one with white cracked edges
She wanted to give you all from what I understand.
 
But that which is easy in the beginning
often becomes harder with time
And she became like an ocean that runs along the cheek
 
If I never would have met you, would she'd been happy now?
The one who got burnt by the fire, blows even though it's cold
The one who got scared once, and feels worry for everything
 
If I never would have met you, would I've been happy now?
 
Adicionado por rawpxlrawpxl em Sexta-feira, 08/02/2019 - 19:22
Adicionado em resposta ao pedido de jellyrcw11jellyrcw11
Comentários do autor:

Literally it is "sunrain", but that isn't really a word in Swedish. Really poetic though.

Melissa Horn got a lot of poetic lyrics which makes it hard to translate in a good way. If things look strange,it is because they are... ;/

Comentários