Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Ajude a Ucrânia!

Panatang Makabayan ( Tradução para Inglês)

  • Artista: National Anthems & Patriotic Songs
  • Música: Panatang Makabayan
Filipino/Tagalog
Filipino/Tagalog
A A

Panatang Makabayan

Iniibig ko ang Pilipinas,
aking lupang sinilangan,
tahanan ng aking lahi;
kinukupkop at tinutulungan
maging malakas, masipag at marangal.
Dahil mahal ko ang Pilipinas,
diringgin ko ang payo
ng aking mga magulang,
susundin ko ang tuntunin ng paaralan,
tutuparin ko ang mga tungkulin
ng isang mamamayang makabayan:
naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal
nang buong katapatan.
Iaalay ko ang aking buhay,
pangarap, pagsisikap
sa bansang Pilipinas.
 
Adicionado por AussieMinecrafterAussieMinecrafter em 2022-03-21
Tradução para InglêsInglês
Alinhar parágrafos

Patriotic Oath

I love the Philippines,
my land of birth,
home of my race.
I am protected by it and aided
to become strong, industrious and honorable.
Since I love the Philippines,
I shall heed the counsel of my parents,
I shall obey the rules of my school,
I shall fulfill the duties of a patriotic citizen,
serving, studying, and praying with utter fidelity.
I offer my life, dreams, and striving
to the Philippine nation.
 
Obrigado!
Recebeu 14 agradecimento(s)

Feel free to use this translation if referenced (e.g on Wikipedia by putting URL of translation).

Adicionado por AussieMinecrafterAussieMinecrafter em 2022-03-21
National Anthems & Patriotic Songs: 3 mais populares
Comentários
Read about music throughout history