Par Latviju ( Tradução para Inglês)

Advertisements
Letão

Par Latviju

Mans draugs mēs ar Tevi dzīvojam Latvijā.
Mēs bieži nesaprotam, bet mums tā ir vienīgā.
Tu mosties ar Latvijas rītu ej gulēt, kad saule riet.
Tu vari aizbraukt tālu bet no Latvijas Tev neaiziet.
 
Septiņsimt gadus vācieši nāca.
Krievi, zviedri, lai nospiestu mūs.
Uz ceļiem, bet latvieši nesalūzt.
Nesalūzt jo mīl šo zemi.
Cer mājās atgriezties.
Satikt savus mīļos Rīgas lidostā nosēsties.
 
(2x):
Uzliec roku man uz pleca.
Uzliec roku sev uz sirds.
Lai kur Tu arī dotos, Latviju Tev neaizmirst.
 
Tagad par tiem grūtajiem laikiem.
Man ir sagatavots viens stāsts par to.
Lūdzu ieklausieties, ieklausieties nepārtraucot:
Tūkstošs deviņsimti četrdesmit sestā gadā skaistā rītā pavasarī...
...atnāca ādas mēteļos vīri.
Pie mana vectēva teica - jānāk līdz!
Gandrīz veselu gadu viņš stūra mājā mocījās.
Viņš teica - Latvija būs brīva!
Un ne no kā viņš nebaidījās iznāca ārā, bija piedzimusi meita.
Nebija no kā izdzīvot...
Viņš teica:
Es to visu nevarētu...
...Savu Latviju nemīlot...
 
(3x):
Uzliec roku man uz pleca.
Uzliec roku sev uz sirds.
Lai kur Tu arī dotos, Latviju Tev neaizmirst.
 
Uzliec roku...man uz pleca...
Uzliec roku...sev uz sirds...
 
Adicionado por susliks em Sábado, 24/05/2014 - 16:59
Alinhar parágrafos
Tradução para Inglês

About Latvia

My friend, you and me, we are living in Latvia.
We often do not understand, but for us it the only one.
You wake up in Latvia's morning, go to sleep when the sun goes down.
You can travel far away but from Latvia you can't seperate.
 
Seven hundred years the Germans came.
Russians, Swedish, to suppress us.
On our knees, but Latvians don't break.
Don't break because they love this country.
Hope to return home.
To meet their loved ones who land at the airport of Riga.
 
(2x):
Put your hand on my shoulder.
Put a hand on your heart.
No matter where you go, you shall not forget Latvia.
 
Now about those difficult times.
I have prepared a story for it.
Please listen up, listen without interrupting:
In 1946 on a beautiful morning in spring,...
...came men in leather coats.
They said to my Grandfather - you have to come along!
Almost for a whole year he suffered in a corner house.
He said - Latvia shall be free!
And he was not afraid of anything when he came out, a daughter was born.
There was nothing left to survive...
He said:
I could not be anything...
...Without loving my Latvia...
 
(3x):
Put your hand on my shoulder.
Put a hand on your heart.
No matter where you go, you shall not forget Latvia.
 
Put your hand...on my shoulder...
Put a hand...on your heart...
 
Adicionado por susliks em Sábado, 24/05/2014 - 16:59
"Par Latviju" está nas coleções:
Ver também
Comentários