Buranovskiye Babushki - Party for Everybody ( Tradução para Sérvio)

Tradução para Sérvio

ZABAVA ZA SVE

Versões: #1#2
Zhokkysyet taz’y voldishko, piosme vozmashko
Kotyem nyan’ buy-buy bude, syulyemy kerektye
 
ZABAVA ZA SVE,ZABAVA ZA SVE ,PLES
DOĐITE PLESATI
DOĐITE PLESATI
DOĐITE BUM,BUM
 
Korka tyr ik nylpiosy, bertezy, musoosy
Korka tyr ik nylpiosy, bertezy, musoosy
Vozh dyeremme disyalo no gord kyshetme mon kertto
Vozh dyeremme disyalo no yektyny poto
 
ŽELIMO BUM,BUM,BUM ŽELIMO ZABAVU,ZABAVU
ŽELIMO BUM ZA SVAKOGA
 
ZABAVA ZA SVE,ZABAVA ZA SVE ,PLES
DOĐITE PLESATI
DOĐITE PLESATI
DOĐITE BUM,BUM
 
PLES
DOĐITE PLESATI
DOĐITE PLESATI
DOĐITE BUM.BUM
 
Kochyshe no shumpotye no, punye no shumpotye
Kochyshe no shumpotye no, punye no shumpotye
Myly-kydy kapchiya no shumpotonyen pachylme
Myly-kydy kapchiya no shumpotonyen pachylme
 
Kyrzalom zhon-zhon-zhon, mozmon med koshkoz ali
Kyrzalom zhon-zhon-zhon van’my choshen
 
ZABAVA ZA SVE,ZABAVA ZA SVE ,PLES
DOĐITE PLESATI
DOĐITE PLESATI
DOĐITE BUM,BUM
 
PLES
DOĐITE PLESATI
DOĐITE PLESATI
DOĐITE BUM.BUM
 
ZABAVA ZA SVE,ZABAVA ZA SVE ,PLES
DOĐITE PLESATI
DOĐITE PLESATI
DOĐITE BUM,BUM
 
PLES
DOĐITE PLESATI
DOĐITE PLESATI
DOĐITE BUM.BUM
 
Adicionado por stefi98 em Domingo, 27/05/2012 - 10:43
Adicionado em resposta ao pedido de cvrle
Udmurt

Party for Everybody

Comentários
stefansih1    Domingo, 27/05/2012 - 11:30

Majstore, idi skini engleski prevod i prevedi ceo tekst, ne razumemo vecininu teksta