Poker Face ( Tradução para Hebraico)

Tradução para Hebraico

פני פוקר

(מה מה מה מה, מה מה מה מה
מה מה מה מה, מה מה מה מה
מה מה מה מה)
 
אני רוצה להחזיק אותם כמו שהם עושים במשחקי טקסס
לקפל אותם, לתת להם, להכות אותם (במובן מיני)
תרים את זה מותק, תישאר איתי (אני אוהבת את זה)
בהתחלה, משחק אהבה ואינטואיציה, משחקים עם הקלפים עם העלה
ואחרי שהוא יהיה לכוד אני אשחק את האחת שעל ליבו
 
הו, הו, הו, הו, הו, הו הו הו הו הו הו
אני אשיג אותו לוהט, אראה לו מה יש לי
הו, הו, הו, הו, הו, הו הו הו הו הו הו
אני אשיג אותו לוהט, אראה לו מה יש לי
 
(פזמון)
לא יכול לקרוא את ה.. לא יכול לקרוא את ה..
לא הוא לא יכול לקרוא את פני הפוקר שלי
(היא לא חייבת לאהוב אף אחד)
לא יכול לקרוא את ה.. לא יכול לקרוא את ה..
לא הוא לא יכול לקרוא את פני הפוקר שלי
(היא לא חייבת לאהוב אף אחד)
 
פ-פ-פ-פני פוקר, פ-פ-פני פוקר (מה מה מה מה)
פ-פ-פ-פני פוקר, פ-פ-פני פוקר (מה מה מה מה)
 
אני רוצה להתגלגל איתו, צמד קשה אנחנו נהיה
הימור קטן זה כיף כשאתה איתי (אני אוהבת את זה)
רולטה רוסית** זה לא אותו הדבר בלי אקדח
ומותק כשזאת אהבה, אם זה לא סקסי זה לא כיף (כיף)
 
הו, הו, הו, הו, הו, הו הו הו הו הו הו
אני אשיג אותו לוהט, אראה לו מה יש לי
הו, הו, הו, הו, הו, הו הו הו הו הו הו
אני אשיג אותו לוהט, אראה לו מה יש לי
 
(פזמון)
לא יכול לקרוא את ה.. לא יכול לקרוא את ה..
לא הוא לא יכול לקרוא את פני הפוקר שלי
(היא לא חייבת לאהוב אף אחד)
לא יכול לקרוא את ה.. לא יכול לקרוא את ה..
לא הוא לא יכול לקרוא את פני הפוקר שלי
(היא לא חייבת לאהוב אף אחד)
 
פ-פ-פ-פני פוקר, פ-פ-פני פוקר (מה מה מה מה)
פ-פ-פ-פני פוקר, פ-פ-פני פוקר
(מה מה מה מה, מה מה מה מה, מה מה מה מה)
 
אני לא אספר לך שאני אוהבת אותך
לא אחבק או אנשק אותך
כי אני מבלפת עם הכשלונות שלי
אני לא משקרת אני רק מהממת עם נשק האהבה שלי
פשוט כמו כוסית בקזינו
תיקח את הבנק שלך לפני שאני אשלם אותך
ובכן אני מבטיחה את זה, מבטיחה את זה
תבדוק את היד הזאת כי אני נפלאה
 
(פזמון3X)
לא יכול לקרוא את ה.. לא יכול לקרוא את ה..
לא הוא לא יכול לקרוא את פני הפוקר שלי
(היא לא חייבת לאהוב אף אחד)
לא יכול לקרוא את ה.. לא יכול לקרוא את ה..
לא הוא לא יכול לקרוא את פני הפוקר שלי
(היא לא חייבת לאהוב אף אחד)
 
פ-פ-פ-פני פוקר, פ-פ-פני פוקר
פ-פ-פ-פני פוקר, פ-פ-פני פוקר (היא לא חייבת לאהוב אף אחד)
פ-פ-פ-פני פוקר, פ-פ-פני פוקר (מה מה מה מה)
פ-פ-פ-פני פוקר, פ-פ-פני פוקר (מה מה מה מה)
פ-פ-פ-פני פוקר, פ-פ-פני פוקר (מה מה מה מה)
פ-פ-פ-פני פוקר, פ-פ-פני פוקר (מה מה מה מה)
 
Adicionado por Joy Manesa em Segunda-feira, 19/03/2018 - 17:36
Adicionado em resposta ao pedido de Zarina01
Inglês

Poker Face

Comentários