Princess of China ( Tradução para Hebraico)

Advertisements
Tradução para Hebraico

נסיכת סין

פעם אחת מישהוא רץ
מישהוא רץ בעודו אומר "הכי מהר שאני יכול
אני מוכרך ללכת, אני מוכרך ללכת".
 
פעם אחת אנחנו היתפרקנו
החזקת ביידיך את שני חלקי ליבי
הו הו הו, הו הו הו
 
פעם אחת שנינו בערנו
 
כעט כל מה שאנחנו עושים זה לריב
 
שוב ושוב, ושוב ושוב ושוב
פעם אחת באותו הצד
פעם אחת באותו הצד באותו המשחק
עכשיו למה אתה חייב ללכת
 
חייב ללכת תוך כדי שאתה מכבה את הלהבות?
יכולתי ליהיות נסיכה, אתה הייתה המלך
היתה יכול ליהיות בעל טירה ולענות טבעת
 
אבל לא או או או אוו נתת לי ללכת או או או אוו
יכולתי ליהיות נסיכה, אתה הייתה המלך
היתה יכול ליהיות בעל טירה ולענות טבעת
 
אבל לא או או או אוו נתת לי ללכת או או או אוו
גנבת את כוכבי
לה-לה-לה-לה-לה-לה
לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה
גנבת את כוכבי
לה-לה-לה-לה-לה-לה
מפני שבאמת פגעת בי, לא את/ה באמת פגעת בי
מפני שבאמת פגעת בי, לא את/ה באמת פגעת בי
מפני שבאמת פגעת בי, הו-הו את/ה באמת פגעת בי
הו-הוו-הוו
מפני שבאמת פגעת בי, הו-הו את/ה באמת פגעת בי
 
Adicionado por Convidado em Segunda-feira, 05/12/2016 - 18:44
Inglês

Princess of China

Comentários