Jan Malmsjö - Puff, en pappersdrake ( Tradução para Inglês)

Sueco

Puff, en pappersdrake

(Tal)
Det var en gång en pappersdrake som hette Puff
Som låg ner' vid strand
Han drömde om att flyga till ett fjärran sagoland
Och då kom där en pojke som hette Peter
Och Puff han blev så glad
"Kom! Lek med mig, och hjälp mig flyga"
Puff så vackert bad
 
(Sång)
Ja, visst ska du få flyga
Upp i det blå
Jag ger dig fart och snart kan du
Över trädens toppar nå
Puff, den glade draken
Svävar så glatt
Och dansar med en sommarvind
Som i vingarna tar fatt
 
"Kom med, så ska vi resa
ut på stora äventyr"
Ropar Puff till Peter
När han upp mot himlen styr
Prinsar och prinsessor
Ska buga för oss två
Och kungens vakter som får se oss
I givakt ska stå
 
Ja Puff, den glade draken
Flög över strand
Han svävade i himlens sky
Till ett soligt sommarland
Puff och Peter leker
Jämt med varann
Och många stora äventyr
I sitt sagoland de fann
 
(Tal)
Men drakar vill blott flyga
Och pojkar växer opp
Och en dag tidens gång
För deras lek satt stopp
Peter kanske glömde bort sin gamle vän
Ty Puff fick aldrig se sin lekkamrat igen
Och Puff, han saknar Peter
Han sörjer varje dag
Vinden kan ju aldrig mer i vingarna få tag
Ty ensam går det ej att flyga, Puff, han
Och Peter han är borta nu
Som hjälpte Puff med det
 
(Sång)
Puff, en pappersdrake
Flyger på strand
Nu får han aldrig flyga mer
I ett soligt sommarland
Puff, den stackars draken
Göms nu i sand
Och aldrig får han flyga mer
Det är höst i sagans land
 
Adicionado por simonsko em Terça-feira, 30/11/2010 - 19:57
Última edição feita por Miley_Lovato em Sábado, 20/05/2017 - 19:15
Alinhar parágrafos
Tradução para Inglês

Puff, a paper kite

(Spoken)
Once upon a time there was a paper kite named Puff
Who was lying by the beach
He dreamt about flying to a faraway fairytale land
And then came a boy named Peter
And Puff got so happy
"Come! Play with me, and help me fly"
Puff asked him nicely
 
(Sung)
Yes, of course you may fly
High into the sky (Blue)
I'll give you speed and soon you will
Reach over the treetops
Puff, the happy kite
Is floating happily
And dances with a summer wind
Which takes a grip of his wings
 
"Come on, let's go
On big adventures"
Puff's yelling at Peter
As he goes up to the sky
Princes and princesses
Shall bow for us two
And the king's guard who spot us
Shall stand at attention
 
Yes Puff, the happy kite
Flew over the beach
He floated in the sky
To a faraway fairytale country
Puff and Peter are playing
With each other all the time
And many big adventures
They found in their fairytale country
 
(Spoken)
But kites just want to fly
And boys grow up
And one day the passing of time
Put a stop to their playing
Perhaps Peter forgot about his old friend
For Puff never saw his playmate again
And Puff misses Peter
He mourns every day
The winds can't take a grip of his wings anymore
For one can't fly alone, Puff knows
And now gone is Peter
Who helped him with that
 
(Sung)
Puff, a paper kite
Is flying on the beach
He may now never fly again
In a sunny summerland
Puff, the poor kite
Is being hidden in sand
And he may never fly again
For it's autumn in the country of the fairytales
 
Adicionado por simonsko em Terça-feira, 30/11/2010 - 20:12
Comentários