Por favor, ajuda a traduzir "眼光光"

  • Artista: Alex To
  • Música: 眼光光
  • Solicitação: Chinês (Cantonês) → Inglês
A A

眼光光

(亚医生 我第一次架咋)
(你乜嘢 第一次呀)
(第一次 睇医生罗)
香港社会有许多好笑事
选举竞争亚叔都讲政治
炒金炒股炒指
攞金咭只想透支
想加价偏要讲得好正义
交通困塞有车都失意义
走鬼走佬走私
日日新闻讲你知
让你小小的耳朵
用你闪闪的眼睛
听美丽 傻故事
做个开心的女子
做个轻松的汉子
让笑面 没制止
今天若眼光光
向我们来望望
伤心和沮丧
同在笑声里埋藏
今天若眼光光
向我们来望望
让开心欢笑 心内浮荡
(喂 你个様咁鬼瘦 点学人做医生)
(NO PROBLEM 我做“兽医”呀吗)
(咁又得呀)
香港社会有好多好笑事
影星爱恋亚婶天天注视
分手分居分子
煲水新闻讲你知
租屋似惨过登天不太易
山顶郤通处空屋空置住
打工打波打尖
一九九七亦闲事
让你小小的耳朵
用你闪闪的眼睛
听美丽 傻故事
做个开心的女子
做个轻松的汉子
让笑面 没制止
今天若眼光光
向我们来望望
伤心和沮丧
同在笑声里埋藏
今天若眼光光
向我们来望望
让开心欢笑 心内浮荡
今天若眼光光
向我们来望望
伤心和沮丧
同在笑声里埋藏
今天若眼光光
向我们来望望
让开心欢笑 心内浮荡
(亚医生呀 得咗个新症呀)
(咁多症嘅你 又乜嘢症呀)
(“新身份证”呀)
(喂 呀医生呀)
(咁查实你呀最叻系医咩嘅吓)
 
Inglês

 

Entre ou se cadastre para postar a tradução
Comentários