Traduisez Armãna mea

Romeno (Arromeno)

Armãna mea

Armãna mea,
Di iu-nj vinish, mshatã?
Di iu-nj vinish,
Sh-iu vrei sti duts,
Mshatã cundiljatã?

Nafoarã toamna-sh γini
Cu suti di buiei,
Tut ma-mshatsi suntu,
Dado, ocljii a ei.

Armãna mea,
Cu trup ca di fildanâ
Mutresc cãnd neḑ,
Mutresc cãnd γinj,
Sh-tu suflit portu aranã.

Nafoarã toamna-sh γini
Cu suti di buiei,
Tut ma-mshatsi suntu,
Dado, ocljii a ei.

Comentários do remetente:

Lyrics by Sirma Guci

Comentários