Translate Balagan

Hebraico

Balagan | בלאגן

ש בלאגן בסביבה
תרים ידיים חזק
היום אני מאושרת
יש בלאגן בסביבה
המסיבה מתחילה
אני כל כך מאוהבת

המלך הגיע, כל הקהל יודע
הלילה מותר להשתחרר
ביחד לשמוח עד שמחר יגיע
יש אהבה בחינם

הלילה, הלילה כולנו משפחה
הלילה הזה כולו שמחה
ידיים למעלה, אני כבר שיכורה
הלילה הזה כולו מזל טוב

יש בלאגן בסביבה
ויש הרבה אהבה
כולם יפים כמו בסרט
אל השמיים קופצים
לגעת בעננים
ובעיניים יש שמש

האושר זורח, הלב שלי פורח
לצרוח, אני כולי שלך
ביחד לשמוח עד שמחר יגיע...

הלילה, הלילה...

Mais traduções de "Balagan | בלאגן"
Comentários