Por favor, ajuda a traduzir "Bosanska Artiljerija"

Bósnio/Transliteração
A A

Bosanska Artiljerija

Junak do junaka, rodila nas majka,
našu Bosnu čuvamo.
Pjevaj Bosno dušmani nek znaju,
da se lako ne damo.
 
Pjevaj Bosno dušmani nek znaju,
da se lako ne damo.
 
Sarajevo, Rogatica, Višegrad, Vlasenica,
tu mi leži pokraj srca.
Zvornik, Tuzla, Kalesija, Devetak i Kiseljak,
svaki borac veseljak.
 
Artiljerija! Bosanac sam bekrija. (x2)
Moja Bosna ponosna!
 
Artiljerija! Bosanac sam bekrija. (x2)
Moja Bosna ponosna!
 
Junak do junaka, rodila nas majka,
našu Bosnu čuvamo.
Pjevaj Bosno dušmani nek znaju,
da se lako ne damo.
 
Pjevaj Bosno dušmani nek znaju,
da se lako ne damo.
 
Maglaj, Doboj, Srebrenica, Mostar, Prijedor i Zenica,
tu mi leži pokraj srca.
Zvornik, Tuzla, Kalesija, Devetak i Kiseljak,
svaki borac veseljak.
 
Artiljerija! Bosanac sam bekrija. (x2)
Moja Bosna ponosna!
 
Artiljerija! Bosanac sam bekrija. (x2)
Moja Bosna ponosna!
 
Eslovaco

 

Entre ou se cadastre para postar a tradução
Comentários