שיר תקווה | Shir Tikvah (Transliteração)

Advertisements

שיר תקווה | Shir Tikvah

Im nin'alu
Daltey nadivim
Daltey marom
Lo nin'alu
 
Hayom yazeh hu hat'chalah
Bedaf chadash atah noge'a
Bayom hazeh tisa t'filah
Ted'a she'yesh mi sheshome'a
Al tevater miyad
Ve'yesh lecha mer'chak lalechet
Al tevater miyad
Im lo achshav ulai od shanah
 
Olam muzar
Kulo shelcha
K'shehatikvah balev bo'eret
Yesh b'didut
Yesh ke'ev
Vehatikvah itcha nish'eret
Al te'abed otah
Tish'mor aleiha
Mah yihyeh machar
Ein ish yode'a
 
Hayom hazeh atah rishon
Le'atzmecha atah bacharta
Bayom hazeh hanitzachon
Ve'etzem zeh she'lo nish'barta
Al titya'esh achshav
Ha'emunah otcha shomeret
Al titya'esh achshav
Gam im chalfah avrah od shanah
 
Olam muzar
Kulo shelcha
K'shehatikvah balev bo'eret
Yesh b'didut
Yesh ke'ev
Vehatikvah itcha nish'eret
Al te'abed otah
Tish'mor aleiha
Mah yihyeh machar
Ein ish yode'a
 
Olam muzar
Kulo shelcha
K'shehatikvah balev bo'eret
Yesh b'didut
Yesh ke'ev
Vehatikvah itcha nish'eret
Al te'abed otah
Tish'mor aleiha
Mah yihyeh machar
Ein ish yode'a
 
Adicionado por Zarina01Zarina01 em Domingo, 14/05/2017 - 05:48
Última edição feita por Thomas222Thomas222 em Domingo, 07/07/2019 - 22:07
Transliteração
Alinhar parágrafos
A A

שיר תקווה

אם ננעלו
דלתי נדיבים
דלתי מרום
לא ננעלו
 
היום הזה הוא התחלה
בדף חדש אתה נוגע
ביום הזה תישא תפילה
תדע שיש מי ששומע
אל תוותר מיד
ויש לך מרחק ללכת
אל תוותר מיד
אם לא עכשיו, אולי עוד שנה
 
עולם מוזר
כולו שלך
כשהתקווה בלב בוערת
יש בדידות
יש כאב
והתקווה איתך נשארת
אל תאבד אותה
תשמור עליה
מה יהיה מחר
אין איש יודע
 
היום הזה אתה ראשון
בעצמך אתה בחרת
ביום הזה הניצחון
ועצם זה שלא נשברת
אל תתייאש עכשיו
האמונה אותך שומרת
אל תתייאש עכשיו
גם אם חלפה, עברה עוד שנה
 
עולם מוזר
כולו שלך
כשהתקווה בלב בוערת
יש בדידות
יש כאב
והתקווה איתך נשארת
אל תאבד אותה
תשמור עליה
מה יהיה מחר
אין איש יודע
 
עולם מוזר
כולו שלך
כשהתקווה בלב בוערת
יש בדידות
יש כאב
והתקווה איתך נשארת
אל תאבד אותה
תשמור עליה
מה יהיה מחר
אין איש יודע
 
Adicionado por Thomas222Thomas222 em Terça-feira, 30/05/2017 - 09:08
Adicionado em resposta ao pedido de Zarina01Zarina01
Mais traduções de "שיר תקווה | Shir ..."
Transliteração Thomas222
"שיר תקווה | Shir ..." está nas coleções:
Comentários