שישי בצהריים (Shishi Batzoraeim) (Transliteração)

Advertisements
Transliteração
A A

Shishi Batsohorayim

Yom shishi hasha'on kvar mar-eh tsohorayim
Vehashemesh tso'eket lakum
Mit'argen mit'labesh metsakhtse'akh shinayim
Loke'akh tik katan ani kim'at mukhan
Hayom holkhim layam
Baradio Umm Kulthum nizkar shelo akhalti klum
Ani khone shniya megi-ah
 
Bayam shishi batsohorayim
Kol shavu-ah ze rak
Birot matkot veshamayim
Kulam zrukim kan al hakhol
Ve'at overet kmo beshir
Im beged yam za'ir, ulay hakhi yafa ba'ir
Harosh ktsat mistovev, halev margish ra'ev
Birot shemesh ze shiluv ko'ev
 
Yom shishi hasha'on kvar mar-eh ben arbayim
Vehashemesh tsolelet le'at
Mit'kapel veshotef et hakhol baraglayim
Ve'at mamash mimul, menase lihiyit ktsat 'cool'
Ve'et halev rak lehargi-ah
 
Mit'karevet bekhiyukh, lakhuts margish khasuf
Slikha le'an ata megi-ah
 
Veshneynu bam'khonit, ani bayshan at khaykhanit
Veze bidiyuk ma she'at ohevet
 
Adicionado por Thomas222Thomas222 em Sexta-feira, 02/06/2017 - 14:00
Adicionado em resposta ao pedido de Quitterie FrutuosoQuitterie Frutuoso

שישי בצהריים (Shishi Batzoraeim)

Mais traduções de "שישי בצהריים (Shishi..."
Transliteração Thomas222
"שישי בצהריים (Shishi..." está nas coleções:
Comentários