Dan Schutte - Sing a New Song unto the Lord ( Tradução para Filipino/Tagalog)

Inglês

Sing a New Song unto the Lord

(Chorus)
Sing a new song unto the Lord;
Let your song be sung from mountains high
Sing a new song unto the Lord
Singing alleluia
 
Yahweh's people dance for joy
O come before the Lord
And play for him on glad tambourines
And let your trumpet sound
(Chorus)
 
Rise, O children, from your sleep;
Your Savior now has come
He has turned your sorrow to joy
And filled your soul with song
(Chorus)
 
Glad my soul for I have seen
The glory of the Lord
The trumpet sounds; the dead shall be raised
I know my Savior lives
(Chorus)
 
Adicionado por manyone em Sexta-feira, 20/04/2018 - 05:48
Alinhar parágrafos
Tradução para Filipino/Tagalog

Awit Na Sa Panginoon

(Koro)
awit na sa panginoon
ipahayag mula sa bundokan
awit na sa panginoon
awit alleluia
 
tayo'y magsayaw lahat
para sa panginoon
kalogin ang tambol natin
trumpeta'y tugtugin
(Koro)
 
gising na, mga bata
ang diyos ay nandito na
ang hawis ay naging tuwa
puso'y maligaya
(Koro)
 
nakita ng kaluluwa ko
ang diyos at kanyang dangal
ang patay - bangonin sila
ang diyos ko ay buhay
(Koro)
 
Adicionado por manyone em Sexta-feira, 20/04/2018 - 05:50
Última edição feita por manyone em Segunda-feira, 23/04/2018 - 01:05
Comentários do autor:

©2018 manny juan all rights reserved.

Ver também
Comentários