Soldier of fortune ( Tradução para Búlgaro)

Advertisements
Inglês

Soldier of fortune

I have often told you stories
About the way
I lived the life of a drifter
Waiting for the day.
When I'd take your hand
and sing you songs,
then maybe you would say
"Come lay with me, love me",
And I would surely stay.
 
But I feel I'm growing older
and the songs that I have sung...
echo in the distance
like the sound
of a windmill goin' 'round,
I guess I'll always be...
a soldier of fortune.
 
Many times I've been a traveller,
I looked for something new.
In days of old
when nights were cold
I wandered without you.
But those days I thought my eyes
had seen you standing near.
Though blindness is confusing,
it shows that you're not here.
 
Now I feel I'm growing older
and the songs that I have sung...
echo in the distance
like the sound
of a windmill goin' 'round.
I guess I'll always be...
a soldier of fortune.
Yes, I can hear the sound
of a windmill goin' 'round,
I guess I'll always be
a soldier of fortune...
 
Adicionado por AiHack em Domingo, 27/03/2011 - 10:58
Última edição feita por azucarinho em Terça-feira, 06/12/2016 - 21:47
Alinhar parágrafos
Tradução para Búlgaro

Самотен авантюрист*

Често съм ти разказвал истории
За това как някога
Водех скитнически живот,
В очакване да настъпи деня,
В който щях да хвана ръката ти
И щях да ти пея песни.
Тогава може би ти щеше да кажеш:
„Ела, легни до мен и ме люби”
И аз със сигурност щях да остана.
 
Но сега усещам как остарявам
И песните, които съм пял
Отекват в далечината
Като звука
На въртяща се вятърна мелница.
Предполагам, че завинаги ще остана
Самотен авантюрист.
 
Много пъти съм бил пътешественик.
Търсех да открия нещо ново.
В добрите стари дни,
Когато нощите бяха студени
Аз се скитах без теб.
Но в тези дни мислех, че очите ми
Те виждаха да стоиш до мен,
Въпреки, че слепотата е объркваща
И показва, че ти не си тук.
 
Но сега усещам как остарявам
И песните, които съм пял
Отекват в далечината
Като звука
На въртяща се вятърна мелница.
Предполагам, че завинаги ще остана
Търсач на силни усещания.
Да, мога да чуя звука
На въртяща се вятърна мелница.
Предполагам, че завинаги ще остана
Самотен авантюрист.
 
Adicionado por kdravia em Sexta-feira, 24/08/2012 - 11:59
Última edição feita por kdravia em Quarta-feira, 08/02/2017 - 08:33
Comentários do autor:

* Fortune означава и богатство, освен съдба и буквално Soldier of fortune означава наемен войник - http://www.thefreedictionary.com/soldier+of+fortune
http://en.wiktionary.org/wiki/soldier_of_fortune . Но другото значение е авантюрист, търсач на силни усещания, човек, който не се заседява дълго на едно място. Съжалявам, ако сте разочаровани.

5
Seus pontos: None Média: 5 (1 vote)
Comentários
Guest    Quinta-feira, 30/08/2012 - 09:59

Подкрепям те за това, че си се осмелил да преведеш по този начин заглавието. Според мен трябва да има и такъв превод, не е лошо да се разчупи стандарта.

Guest    Quinta-feira, 30/08/2012 - 09:59
kdravia    Quinta-feira, 30/08/2012 - 10:15

Май се оказва, че това е стандарта, а другото е Lost in translation.

Guest    Quinta-feira, 30/08/2012 - 10:56

Да, в повечето случаи буквалният превод е доста неприемлив или безсмислен. Понякога контекстът е по-важен от самите думи.