National Anthems & Patriotic Songs - Sri Lankan National Anthem - Sri Lanka Matha (ශ්‍රී ලංකා මාතා) ( Tradução para Tonganês)

Cingalês

Sri Lankan National Anthem - Sri Lanka Matha (ශ්‍රී ලංකා මාතා)

ශ්‍රී ලංකා මාතා
අප ශ්‍රී....... ලංකා නමෝ නමෝ නමෝ නමෝ මාතා
සුන්‍දර සිරිබරිනී සුරැඳි අති සෝබමාන ලංකා
ධාන්‍ය ධනය නෙක මල් පලතුරු පිරි ජය භුමිය රම්‍යා
අප හට සැප සිරි සෙත සදනා ජීවනයේ මාතා
පිළිගනු මැන අප භක්‍තී පූජා
නමෝ නමෝ මාතා
 
අප ශ්‍රී ...... ලංකා නමෝ නමෝ නමෝ නමෝ මාතා
 
ඔබ වේ අප විද්‍යා
ඔබ මය අප සත්‍යා
ඔබ වේ අප ශක්‍ති
අප හද තුළ භක්‍තී
ඔබ අප ආලෝකේ
අපගේ අනුප්‍රාණේ
ඔබ අප ජීවන වේ
අප මුක්‍තිය ඔබ වේ
 
නව ජීවන දෙමිනේ නිතින අප පුබුදු කරන් මාතා
ඥාන වීර්‍ය වඩවමින රැගෙන යනු මැන ජය භූමී කරා
එක මවකගෙ දරු කැල බැවිනා
යමු යමු වී නොපමා
ප්‍රේම වඩා සැම හේද දුරැර දා නමෝ නමෝ මාතා
අප ශ්‍රී........ ලංකා නමෝ නමෝ නමෝ නමෝ මාතා
 
Alinhar parágrafos
Tradução para Tonganês

Fa'e Silii Langekaa

'E Fa'e Langekaa ko Koe, 'e Fa'e Langekaa 'oku mau fetapa, fetapa, fetapa kia Koe!
Mahutafea'i 'i he monu'ia ko Koe
Masani'i 'i he naanau mo e manava'ofa
Pikiua ia mo e 'akau tenga mo e fua'i ifoifo
Pea mo e kakala 'o e lanu uloulo
Foaki 'o e Mo'ui mo e ngaahi me'a lelei kotoa pe
Ko 'emau fonua 'o e fiefia mo e 'ikuna
Ke ma'u homau fakafeta'i fiefia lahi
Mau lotua kia te Koe.
'E Fa'e Langekaa! Ko mau fetapa, fetapa, fetapa, fetapa kia Koe!
 
Kuo ke foaki kimautolu 'a e 'ilo mo e mo'oni
Ko koe ko 'emau malohi mo e lotoloto ma'oni'oni
Mo 'emau maama fakalangilangi mo e jino loto manatu
Manava mo'ui mo e tau'ataina
Ke ke foaki mai 'akimautolu 'a e fakatau'ataina mo e fakaloto'i
Ke ke fakamanava'i 'akimautolu 'o ta'engata
'E Fa'e Langekaa! Ko mau fetapa, fetapa, fetapa, fetapa kia Koe!
 
'I he poto mo e malohi kuo toe fakafo'ou
Anga tauhi kovi, fehia mo e fekeikei kuo 'osi
Fihi'i mo e 'ofa, ha fonua mafimafi
Lakalaka anga ki mu'a, fakataha pe
'E Fa'e, ke ke taki 'akimautolu ki he tau'ataina kakato, ko mau lotua, lotua kia Koe.
'E Fa'e Langekaa! Ko mau fetapa, fetapa, fetapa, fetapa kia Koe!
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Adicionado por SilentRebel83 em Quarta-feira, 28/05/2014 - 07:57
Comentários do autor:

Translated as requested by Frank Lansburg. Thank you and enjoy.
Based from the English text.

Mais traduções de "Sri Lankan National ..."
Inglês Guest
TonganêsSilentRebel83
Por favor, ajuda a traduzir "Sri Lankan National ..."
"Sri Lankan National ..." está nas coleções:
Ver também
Comentários