Andrea (Bulgaria) - Strah (Страх) ( Tradução para Inglês)

Búlgaro

Strah (Страх)

Не ме е страх от силните светкавици в нощта.
Не ме е страх, че тази нощ отново съм сама.
Не, не ме е страх, че може да си с друга ти сега.
Не, не ме е страх. Отдавна свикнах така.
 
Страх ме е от самата себе си,
от това, че за мене всичко си.
И каквото и да ми причиниш,
правото над сърцето ми държиш.
Стах ме е, че след твоите лъжи
още повече искам с мен да си.
И сълзи от очите да валят,
теб ще гледат пак, без да те винят.
 
Не ме е страх, лъжите ти да падат като гръм.
Не ме е страх, че всичко е като кошмарен сън.
Не, не ме е страх, че може да си с друга ти сега.
Не, не ме е страх. Отдавна свикнах така.
 
Страх ме е от самата себе си,
от това, че за мене всичко си.
И каквото и да ми причиниш,
правото над сърцето ми държиш.
Стах ме е, че след твоите лъжи
още повече искам с мен да си.
И сълзи от очите да валят,
теб ще гледат пак, без да те винят.
 
Страх ме е от самата себе си,
от това, че за мене всичко си.
И каквото и да ми причиниш,
правото над сърцето ми държиш.
Стах ме е, че след твоите лъжи
още повече искам с мен да си.
И сълзи от очите да валят,
теб ще гледат пак, без да те винят.
 
Adicionado por pinkprincess933 em Domingo, 25/03/2012 - 10:16
Alinhar parágrafos
Tradução para Inglês

Fear

I'm not afraid of the strong lightnings in the night.
I'm not afraid that tonight I'm alone again.
No, I'm not afraid that you might be with another one right now.
No, I'm not afraid. I get used to this.
 
I’m afraid of myself,
Of that that you’re everything for me.
And whatever you’d do to me,
You hold the rights over my heart.
I’m afraid that after your lies
I want more you to be with me.
And even if tears fall from the eyes like a rain,
They’ll be looking at you without blaming you.
 
I'm not afraid your lies to fall like a thunderbolt.
I'm not afraid that everything is like a nightmare.
No, I'm not afraid that you might be with another one right now.
No, I'm not afraid. I get used to this
 
I’m afraid of myself,
Of that that you’re everything for me.
And whatever you’d do to me,
You hold the rights over my heart.
I’m afraid that after your lies
I want more you to be with me.
And even if tears fall from the eyes like a rain,
They’ll be looking at you without blaming you.
 
I’m afraid of myself,
Of that that you’re everything for me.
And whatever you’d do to me,
You hold the rights over my heart.
I’m afraid that after your lies
I want more you to be with me.
And even if tears fall from the eyes like a rain,
They’ll be looking at you without blaming you.
 
Adicionado por kdravia em Quinta-feira, 26/04/2012 - 16:52
Comentários