Enya - Sumiregusa (菫草) ( Tradução para Tonganês)

Tradução para Tonganês

Vaioleti Tupuvao

Ko e fai feinga fakatomala 'o e ngaahi me'a
Ha matalai'akau lanu kulokula meimei lanu moana
Ko e fisi'i 'o e ta'u kamata mo e maama
'Aue. Fakafefe honau to ki lalo ni.
 
Ko e faka'ofo'ofa 'o e natula
Ha lou'akau lanu mata mo e
Ngaahi lanu ta'u fakatolau.
 
Ko e le'o 'o e matangi
Ko e fasi 'o fanga manupuna
Ha tahi pete
Ha tahi fiefia
Ngaahi mo'unga
Ngaahi makahunu
Ha 'ailisi tupuvao.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Adicionado por SilentRebel83 em Domingo, 22/04/2012 - 17:43
Última edição feita por SilentRebel83 em Terça-feira, 31/12/2013 - 02:54
Comentários do autor:

revised 12/30/13.

Japonês

Sumiregusa (菫草)

Comentários