Sun ( Tradução para Tcheco)

Advertisements
Inglês

Sun

Shine, red isolated grain!
Bleed, as if it could have rained!
Round, it started up on fire
Sea on a clouded dawn retreat.
 
As if it could stay,
As if it could grow,
But cold and left behind,
It would just step aside.
 
And now I won't remember
What they said and told.
So let it fly away
And let it fall.
 
So would it go? Go, on an' on?
 
~ ~ ~
 
Shine, shine -
Shine, red isolated grain,
Bleed! As if it could have stayed.
Round, it started up on fire
Sea on a clouded dawn retreat.
 
As if it could stay,
As if it could grow,
But cold and left behind,
It would just step aside,
It would just step aside,
It would just step aside,
It would just step.
 
Adicionado por Valeriu Raut em Quinta-feira, 05/11/2015 - 13:40
Alinhar parágrafos
Tradução para Tcheco

Slunce

Sviť, rudé osamnělé zrnko!
krvácej, jakoby jsi mohlo spustit déšť!
Toč se, vzniklo jsi z ohně
na oblačném úsvitu se vzdalují moře.
 
Jako by to mohlo zůstat,
jako by se to mohlo změnit,
ale chlad zůstává v pozadí,
mělo by jen stranou ustoupit.
 
A teď si nezapamatuji,
co říkají a vyprávějí,
tak to nechte plout
a ať si klesají.
 
Tak by to mělo být? Pokračovat dál a dál?
 
---
 
Sviť, sviť -
Sviť, rudé osamnělé zrnko!
krvácej, jakoby jsi mohlo zůstat!
Toč se, vzniklo jsi z ohně
na oblačném úsvitu se vzdalují moře.
 
Jako by to mohlo zůstat,
jako by se to mohlo změnit,
ale chlad zůstává v pozadí,
mělo by jen stranou ustoupit.
mělo by jen stranou ustoupit.
mělo by jen stranou ustoupit.
mělo ustoupit.
 
Adicionado por ElenaH1 em Quarta-feira, 23/12/2015 - 21:27
Última edição feita por ElenaH1 em Quarta-feira, 30/12/2015 - 19:49
Comentários