Advertisement

Tocheddos de su coro ( Tradução para Polonês)

Advertisement
Sardo

Tocheddos de su coro

Chin sos prus bellos versos ti ricamo
Sos sentimentos límpidos de incantu
 
Ischis columba, l’ischis, ischis cantu
T’apo semper amau e cantu t’amo
 
Non cherjo, non pretendo, mancu bramo
Chi tue, bella, m’ames cantu t’amo
 
E ti pedo perdonu… perdonu si su coro
No ischit faveddare chin affetu
 
Issu pro tene patit, patit in segretu
Issu pro tene patit penas d’oro
 
A t’ind’ammentas cando in pitzinnia
Bolabamus in artu, in sas istellas,
 
Nàndenos semper solu cosas bellas
In d’unu chelu tintu ‘e fantasia…?
 
Su mundu fit arcana sinfonia
Ca bi fis solu tue, tue ebbia
 
Como chi sos tocheddos, tocheddos de s’amore
Sun prus craros, su coro est in turmentu
 
Bolat semper in artu, in artu in cada bentu
Su sentimentu càndidu ‘e s’amore
 
Chin sos prus bellos versos ti ricamo
Sos sentimentos límpidos de incantu
 
Ischis columba, l’ischis, ischis cantu
T’apo semper amau e cantu t’amo!
 
Adicionado por Hampsicora em Sábado, 17/03/2018 - 08:09
Comentários do remetente:

Lyrics by Franceschino Satta (1919 - 2001)

Alinhar parágrafos
Tradução para Polonês

Puls serca

Z najpiękniejszych wersów utkam dla ciebie
najczystsze uczucia zachwytu.
 
Wiesz, gołąbko, już wiesz, wiesz jak bardzo
zawsze cię kochałem i jak bardzo cię kocham.
 
Nie chcę, nie domagam się, nie pragnę,
byś ty, śliczna, kochała mnie tak jak ja kocham ciebie.
 
I proszę cię o wybaczenie… o wybaczenie, jeśli serce
nie potrafi przemawiać tkliwie.
 
Z twego powodu ono cierpi, cierpi skrycie,
z twego powodu ono cierpi najszczerszy ból.
 
Czy pamiętasz, jak w młodości
fruwaliśmy wysoko, wśród gwiazd,
 
mówiąc sobie zawsze i wyłącznie piękne rzeczy
wśród tego nieba pełnego fantazji…?
 
Świat był tajemną symfonią,
bo istniałaś tylko ty, wyłącznie ty.
 
Teraz gdy puls, puls miłości
stał się wyrazistszy, serce jest w udręce.
 
Frunie zawsze wysoko, wysoko w każdym wietrze,
szczere uczucie miłości.
 
Z najpiękniejszych wersów utkam dla ciebie
najczystsze uczucia zachwytu.
 
Wiesz, gołąbko, już wiesz, wiesz jak bardzo
zawsze cię kochałem i jak bardzo cię kocham!
 
Adicionado por Azalia em Domingo, 18/03/2018 - 10:21
Comentários do autor:

Many thanks to all my friends involved in the translation of this song so far (Marco, José, Mirko), whose translations have helped me to translate this beautiful song into Polish.

Comentários