Advertisement

Toy ( Tradução para Armênio)

Advertisement
Inglês

Toy

Ree, ouch, hey, hm, la
Ree, ouch, hey, hm, la
Ree, ouch, hey, hm, la
 
Ree, ouch, hey, hm, la
Ree, ouch, hey, hm, la
Ree, ouch, hey, hm, la
 
Look at me, I’m a beautiful creature
I don’t care about your modern time preacher
Welcome boys, too much noise, I will teach you
Pam pam pa hoo, Turram pam pa hoo
 
Hey, I think you forgot how to play
My teddy bear’s running away
The Barbie got something to say, hey
 
Hey! My "Simon says" leave me alone
I’m taking my Pikachu home
You’re stupid just like your smartphone
 
Wonder Woman don’t you ever forget
You’re divine and he’s about to regret
His baka-bakum, bak-bak bakumbai
Baka-bakum, bak-bak bakumbai
I’m not your... Baka-bakum, bak-bak bakumbai
 
I’m not your toy (Not your toy)
You stupid boy (Stupid boy)
I’ll take you down, I'll make you watch me
Dancing with my dolls on the MadaBaka beat
Not your toy! (Kulului, Kulului, Kulului, Kulului)
 
Ah ah, ah ah, אני לא בובה1
Don't you go and play with me, boy!
Ah ah, ah ah, אני לא בובה1
Don't you go and play... Shake!
 
(Kulului, Kulului) Wedding bells ringing
(Kulului, Kulului) Money man bling-bling
I don’t care about your "stefa2", baby
Pam pam pa hoo, Turram pam pa hoo
 
Wonder Woman don’t you ever forget
You’re divine and he’s about to regret
His baka-bakum, bak-bak bakumbai
Baka-bakum, bak-bak bakumbai
I’m not your... Baka-bakum, bak-bak bakumbai
 
I’m not your toy (Not your toy)
You stupid boy (Stupid boy)
I’ll take you down, I'll make you watch me
Dancing with my dolls on the MadaBaka beat
 
I’ll t-t-t-take you now
W-w-w-with me now, boy
 
(I’m not your toy)
You stupid boy
I’ll take you down, I'll make you watch me
Dancing with my dolls on the MadaBaka beat
 
(I’m not your toy) Look at me, I’m a beautiful creature
(You stupid boy) I don’t care about your modern time preacher
(I’m not your toy) Not your toy, not your toy, not your toy, toy
I’m not your toy, not your toy, not your toy, toy
 
  • 1. a. b. "Ani lo buba", meaning "I'm not a doll."
  • 2. Large amount of money, usually a stack wrapped in rubber band.
Adicionado por FxC90 em Domingo, 11/03/2018 - 02:49
Última edição feita por Thomas222 em Domingo, 20/05/2018 - 16:29
Comentários do remetente:

Live performance

Alinhar parágrafos
Tradução para Armênio

Խաղալիք

Ռե, աուչ, հեյ, հըմ, լա
Ռե, աուչ, հեյ, հըմ, լա
Ռե, աուչ, հեյ, հըմ, լա
 
Ռե, աուչ, հեյ, հըմ, լա
Ռե, աուչ, հեյ, հըմ, լա
Ռե, աուչ, հեյ, հըմ, լա
 
Նայիր ինձ, ես գեղեցիկ արարած եմ
Ես թքած ունեմ քո ներկայիս քարոզչի վրա
Բարի գալուստ տղաներ, ես կսովորեցնեմ ձեզ
Պամ պամ պա հու, տուռամ պամ պա հու
 
Հեյ, ես մտածում եմ, դու մոռացել ես, թե ինչպես խաղաս
Իմ թեդի արջուկը փախչում է,
Բարբին ուզում է ինչ-որ բան ասել, հեյ։
 
Հեյ, Իմ Սիմոնը ասում է, թող ինձ միայնակ
Ես վերցնում եմ իմ Պիկաչու տունը
Դու հիմար ես, ինչպես քո սմարթֆոնը։
 
Հրա՛շք կին, դու երբեմն մի մոռացիր
Դու աստվածային ես և նա զղջում է
Իր բակա-բակում, բակ-բակ բակումբայ
բակա-բակում, բակ-բակ բակումբայ
Ես չեմ, բակա-բակում, բակ-բակ բակումբայ։
 
Ես քո խաղալիքը չեմ (քո խաղալիքը չեմ)
Դու՛, հիմա՛ր տղա (հիմար տղա)
Ես կվերցնեմ քեզ հիմա և կհամոզեմ դիտել
Մենք պարում էինք իմ տիկնիկների հետ ՄադաԲակա բիթում։
 
Ահ ահ, ահ, ահ
Ահ ահ, ահ, ահ
 
Հարսանեկան զանգերը ղողանջում են
Փողը բլինգ-բլինգ
Ես թքած ունեմ քո "stefa"-յի վրա, երեխա
Պամ պամ պա հու, Տուրամ պամ պա հու
 
Հրա՛շք կին, դու երբեմն մի մոռացիր
Դու աստվածային ես և նա զղջում է
Իր բակա-բակում, բակ-բակ բակումբայ
բակա-բակում, բակ-բակ բակումբայ
Ես չեմ, բակա-բակում, բակ-բակ բակումբայ։
 
Ես քո խաղալիքը չեմ (քո խաղալիքը չեմ)
Դու՛, հիմա՛ր տղա (հիմար տղա)
Ես կվերցնեմ քեզ հիմա և կհամոզեմ դիտել
Մենք պարում էինք իմ տիկնիկների հետ ՄադաԲակա բիթում։
 
Ես քո խաղալիքը չեմ (քո խաղալիքը չեմ)
Դու՛, հիմա՛ր տղա (հիմար տղա)։
 
Ես քո խաղալիքը չեմ (քո խաղալիքը չեմ)
Դու՛, հիմա՛ր տղա (հիմար տղա)
Ես կվերցնեմ քեզ հիմա և կհամոզեմ դիտել
Մենք պարում էինք իմ տիկնիկների հետ ՄադաԲակա բիթում։
 
Նայիր ինձ, ես գեղեցիկ արարած եմ
Ես թքած ունեմ քո ներկայիս քարոզչի վրա
Ես քո խաղալիքը չեմ, Ես քո խաղալիքը չեմ, Ես քո խաղալիքը չեմ, խաղալիք, խաղալիք
Ես քո խաղալիքը չեմ, Ես քո խաղալիքը չեմ, Ես քո խաղալիքը չեմ, խաղալիք։
 
Adicionado por Վահան Ֆարյան em Segunda-feira, 19/03/2018 - 17:31
Última edição feita por Վահան Ֆարյան em Terça-feira, 22/05/2018 - 18:07
Comentários
Thomas222    Domingo, 20/05/2018 - 15:37

The source lyrics have been updated. Please review your translation.