Metallica - The Unforgiven II ( Tradução para Hebraico)

Tradução para Hebraico

הלא-נסלח 2

שכבי לצדי, ספרי לי מה הם עשו
אמרי את המילים שאני רוצה לשמוע, כדי לגרום לשדים שלי לרוץ
הדלת נעולה עכשיו, אבל היא פתוחה אם את נאמנה
אם תוכלי להבין את האני, אוכל להבין את האת.
 
שכבי לצדי, תחת שמיים מרושעים
לאורך שחור היום, חושך הלילה, אנו חולקים את זוג החיים הזה
הדלת נפתחת, אבל אור שמש אינו זורח מבעד לפתח
לא, אור שמש אינו זורח
לא, אור שמש אינו זורח
 
מה שהרגשתי, מה שידעתי
להפוך את הדפים, להפוך את האבן
מאחורי הדלת, שאפתח אותה בשבילך?
 
מה שהרגשתי, מה שידעתי
חולה ועייף, אני עומד לבדי
תוכלי להיות שם? כי אני מי שמחכה לך
או שגם את לא נסלחת?
 
שכבי לצדי, אני נשבע שזה לא יכאב
היא לא אוהבת אותי, היא עדיין אוהבת אותי, אך היא לעולם לא תאהב שוב
היא שכבה לצדי, אבל היא תהיה שם כשאני אעזוב
לב שחור מתצלק ואפל עוד יותר, אך היא תהיה שם כשאני אעזוב
כן, היא תהיה שם כשאני אעזוב
בטוח שהיא תהיה שם!
 
מה שהרגשתי, מה שידעתי
להפוך את הדפים, להפוך את האבן
מאחורי הדלת, שאפתח אותה בשבילך?
 
מה שהרגשתי, מה שידעתי
חולה ועייף, אני עומד לידי
תוכלי להיות שם? כי אני מי שמחכה לך
או שגם את לא נסלחת?
 
(סולו)
 
שכבי לצדי, תגידי לי מה עשיתי
הדלת סגורה, וגם העיניים שלך
אבל עכשיו אני רואה את השמש, עכשיו אני רואה את השמש
כן, עכשיו אני רואה אותה!
 
מה שהרגשתי, מה שידעתי
להפוך את הדפים, להפוך את האבן
מאחורי הדלת, שאפתח אותה בשבילך?
 
מה שהרגשתי, מה שידעתי
כל כך חולה ועייף, אני עומד לבדי
תוכלי להיות שם? כי אני מי שמחכה.
מי שמחכה לך
 
הו, מה שהרגשתי, מה שידעתי
להפוך את הדפים להפוך את האבן
מאחורי הדלת, שאפתח אותה בשבילך?
(אני מכריז שאתה לא נסלח)
 
מה שהרגשתי
מה שידעתי!
 
אני לוקח את המפתח הזה (לעולם לא חופשי)
ואני קובר אותו (לעולם לא אני) בתוכך
כי גם את לא נסלחת
 
לעולם לא חופשי
לעולם לא אני
כי גם את לא נסלחת!
 
Adicionado por ZorseRider em Terça-feira, 24/04/2012 - 19:39
Inglês

The Unforgiven II

Comentários