Utopieni ( Tradução para Inglês)

Advertisements
Polonês

Utopieni

Gdy twoja twarz
na horyzoncie pojawiła się,
wiedziałem, że mam wszystko.
Los łaskawy nie był dla nas,
mimo że upadaliśmy nisko.
 
Blady świt
ciągle gonił nas,
a twój spryt gubił go.
Błękit nieba na tafli wód
zmieniał się w ciemną noc.
 
Musimy jeszcze znaleźć sobie miejsce
na kilka lat,
kilka lat.
Spokojna przestrzeń tuli nas powietrzem,
cały nasz świat,
cały świat. (x2)
Cały
 
Lecz zanim ktoś
spróbował trzeźwiej trochę myśleć
to, już dawno było ciemno.
 
Noc ubrana w gwiazdy stanowiła tło
gdy tworzyliśmy jedność
 
Póki więc piękny finał trwa,
głośno mów, że się da
powycinać ze wszystkich zdjęć
dźwięki słów, które znam.
 
Musimy jeszcze znaleźć sobie miejsce
na kilka lat,
kilka lat.
Spokojna przestrzeń tuli nas powietrzem,
cały nasz świat,
cały świat.
 
Utopieni w objęciach swoich ciał.
Trochę łatwiej jest
tak rozmawiać,
tak rozmawiać nam.
 
Musimy jeszcze znaleźć sobie miejsce
na kilka lat,
kilka lat.
Spokojna przestrzeń tuli nas powietrzem,
cały nasz świat,
cały świat. (x2)
 
Adicionado por marta90 em Sexta-feira, 20/04/2018 - 20:14
Alinhar parágrafos
Tradução para Inglês

Sinking

When your face
appeared on the horizon,
I knew that I had everything.
Fate wasn't kind for us
though we sank low.
 
Pale dawn
was non-stop chasing us
and your cleverness was its downfall.
The blueness of the sky on the sheet of waters
was changing into dark night.
 
We must find a place for us
for a few years,
a few years.
Peaceful space embraces us with air,
our whole world,
whole world. (x2)
The whole.
 
But before somebody
tried to think a little more sanely,
it had already been dark for a long time.
 
The night dressed in stars was the background
when we formed oneness.
 
As long as the beautiful final goes on,
speak loudly that it's possible
to cut the sounds of words that I know
out from all photographs.
 
We must find a place for us
for a few years,
a few years.
Peaceful space embraces us with air,
our whole world,
whole world.
 
Sinking in the embraces of our bodies,
it's a bit easier for us
to talk,
to talk.
 
We must find a place for us
for a few years,
a few years.
Peaceful space embraces us with air,
our whole world,
whole world. (x2)
 
Adicionado por marta90 em Sexta-feira, 20/04/2018 - 20:17
Última edição feita por marta90 em Quinta-feira, 05/07/2018 - 12:32
Adam Stachowiak: Maiores 3
Ver também
Comentários