Taylor Swift - We Are Never Ever Getting Back Together ( Tradução para Persa)

Tradução para Persa

هیچ وقت بهم نمی رسیم

Versões: #1#2
وقتی یادم میاد برای اولین بار تمومش کردیم
به نطر میاد این کافی همین قدر که
به مدت یک ماه هم دیگرو ندیدم
وقتی که گفتی نیاز داری جدا بشی چی؟
دوباره برگشتیو گفتی دلم برات تنگ شده قسم می خورم تغیر کنم
گفتی بهم اعتماد کن
یادته فقط بری یه روز بود
بهت گفتم ازت بدم میاد تمومش کنیم تو گفتی دوست دارم
دیشب دوباره رابطه مونو بهم زدیم اما
این دفه بهت دارم میگم
هیچ وقت بهم نمی رسیم
 
تو با دوستات حرف زدی دوستای من با من حرف زدن
ولی ما هیچ وقت بهم نمی رسیم
 
من دلم برای یه دعوا با تو تنگ شده
من ها لا داد می زنم حق با منه
تو پنهان می شوی و پیدا می کنی تکه از وجود منو
با ترانه های من که بهتر از وجود منن
 
دیشب به من زنگ زدی
 
من فکر می کردم همیشه با همیم
و همیشه مگفتم نگو نه
اون به من زنگ زده و میگه هنوز دوست دوست دارم
من دوست دارم بگم این غیر قابل تحمله
 
Adicionado por amir.hajiaboly em Quarta-feira, 15/08/2012 - 19:04
Inglês

We Are Never Ever Getting Back Together

Comentários
Alice Cullen    Sábado, 06/10/2012 - 14:38

اصلا جالب ترجمه نکرده بودی عزیزم.