What Makes You Beautiful ( Tradução para Persa)

Advertisements
Tradução para Persa

همین تو رو زیبا میکنه

تو متزلزلی
نمیدونم چرا؟
هر بار که از در بیرون میای همه ی سرها به طرف تو برمیگردند
به آرایش نیاز نداری
تا عیب های نداشته ی صورتت رو پنهان کنه
همین که خودت هستی کافیه
 
هر کسی توی این اتاق میتونه این رو ببینه
هرکسی به جز خودت
 
عزیزم,تو دنیای من رو جوری روشن میکنی که هیچکس نمیتونه
وقتی موهات رو اونطوری حرکت میدی من مضمحل میشم
اما گفتنش سخت نیست,وقتی که سرت پایینه و لبخند میزنی
نمیدونی,نمیدونی که چقدر زیبایی
اگه میتونستی چیزی رو که من میبینم ببینی
میفهمیدی که چرا تا این حد خاطرخواهت هستم
همین حالا دارم بهت نگاه میکنم و باورم نمیشه
نمیدونی اوه اوه
نمیدونی که چقدر زیبایی
اوه اوه
همین تو رو زیبا میکنه
 
پس زودباش
دچار سو تفاهم شدی
برای اینکه ثابت کنم حق با منه,توی یه ترانه ازش حرف زدم
نمیدونم چرا
اینقدر خجالتی هستی
و وقتی به چشمهات نگاه میکنیم روت رو بر میگردونی
 
هر کسی توی این اتاق میتونه این رو ببینه
هرکسی به جز خودت
 
عزیزم,تو دنیای من رو جوری روشن میکنی که هیچکس نمیتونه
وقتی موهات رو اونطوری حرکت میدی من مضمحل میشم
اما گفتنش سخت نیست,وقتی که سرت پایینه و لبخند میزنی
نمیدونی,نمیدونی که چقدر زیبایی
اگه میتونستی چیزی رو که من میبینم ببینی
میفهمیدی که چرا تا این حد خاطرخواهت هستم
همین حالا دارم بهت نگاه میکنم و باورم نمیشه
نمیدونی اوه اوه
نمیدونی که چقدر زیبایی
اوه اوه
همین تو رو زیبا میکنه
 
نا نا نا نا نا نا نااااااااا نا نا
نا نا نا نا نا نا
نا نا نا نا نا نا نااااااااا نا نا
نا نا نا نا نا نا
 
عزیزم,تو دنیای من رو جوری روشن میکنی که هیچکس نمیتونه
وقتی موهات رو اونطوری حرکت میدی من مضمحل میشم
اما گفتنش سخت نیست,وقتی که سرت پایینه و لبخند میزنی
نمیدونی
اوه اوه
نمیدونی که چقدر زیبایی
 
عزیزم,تو دنیای من رو جوری روشن میکنی که هیچکس نمیتونه
وقتی موهات رو اونطوری حرکت میدی من مضمحل میشم
اما گفتنش سخت نیست,وقتی که سرت پایینه و لبخند میزنی
نمیدونی,نمیدونی که چقدر زیبایی
اگه میتونستی چیزی رو که من میبینم ببینی
میفهمیدی که چرا تا این حد خاطرخواهت هستم
همین حالا دارم بهت نگاه میکنم و باورم نمیشه
نمیدونی اوه اوه
نمیدونی که چقدر زیبایی
اوه اوه
نمیدونی که چقدر زیبایی
اوه اوه
همین تو رو زیبا میکنه
 
Adicionado por minuch em Quinta-feira, 17/05/2012 - 11:03
Adicionado em resposta ao pedido de lalalalala
Inglês

What Makes You Beautiful

Comentários