Músicas de Xu Wei

LetrasTraduçõesPedidos
Di san ji (第三极)ChinêsInglês
Guxiang ( 故乡)ChinêsInglês #1 #2
Transliteração
Lu xing (旅行)ChinêsInglês
Sheng huo bu zhi yan qian de gou qie (生活不止眼前的苟且)ChinêsInglês
Wan mei sheng huo (完美生活)ChinêsInglês
世外桃源 (Shi Wai Tao Yuan)ChinêsInglês
两天Chinês
在路上
Inglês
九月Chinês
那一年
Inglês
像风一样自由Chinês
在路上
Inglês
喝茶去Chinês
每一刻都是崭新的
Inglês
坐看云起Chinês
每一刻都是崭新的
Chinês
爱如少年
Inglês
平淡Chinês
时光 漫步
Inglês
我的秋天Chinês
在路上
Inglês
执着Chinês
在路上
Inglês #1 #2
故事 or Gu4Shi ((My) Story) - from 2008 album 爱如少年 Chinês
爱如少年 or AI4ru2 shao4nian2
Inglês
Tonganês
救赎之旅Chinês
此时此刻
时光Chinês
时光 漫步
Inglês
星空Chinês
时光 漫步
Inglês
曾经的你Chinês
曾经的你
Inglês
漫步Chinês
时光 漫步
Inglês
灿烂ChinêsInglês
爱 (Ai)Chinês
爱如少年
Inglês
蓝莲花Chinês
时光 漫步
Inglês
那一年Chinês
那一年
Inglês
Comentários