Letras de 孤味

A A

孤味

青春的味酸⽢甜
好聽的歌免歌詞
兇兇⼀嘴飲下去
免驚⼼傷悲
 
無眠的暗暝苦稀微
越想飲完越走味
無意何必對飲
還是⽉娘知阮的⼼
 
⼀齣戲的不願 怎樣會當演好看
往事親像雲 撥不去思思念念
⼀⾸歌的無奈 怎樣會當唱乎刹
孤單的味 請你盛乎滿
 
青春的味酸⽢甜
海海⼈⽣無了時
四界流浪不驚死
免驚⼼傷悲
 
⼀齣戲的圓滿 怎樣會當演好看
往事親像雲 撥不去思思念念
⼀⾸歌的無奈 怎樣會當唱乎刹
孤單的味 免盛乎滿
 
⼈⽣的味酸⽢甜
春夏秋冬隨風去
 
清風⽬屎珠淚滴 花開花謝攏屋味
清風⽬屎珠淚滴 花開花謝攏屋味
清風⽬屎珠淚滴 花開花謝攏屋味
清風⽬屎珠淚滴
 
Obrigado!
Adicionado por yixianw1yixianw1 em Sábado, 19/06/2021 - 19:39

 

Traduções de "孤味"
Comentários
Read about music throughout history