Zapisano v sarceto mi (Записано е в сърцето ми) ( Tradução para Inglês)

  • Artista: Tatyana (Татяна)
  • Música: Zapisano v sarceto mi (Записано е в сърцето ми) 2 traduções
  • Traduções: Inglês, Sérvio

Zapisano v sarceto mi (Записано е в сърцето ми)

Вече научих, че хората
хапят по-лошо от кучета.
Всичко ще дадат, за да ни разделят,
любовта ни с теб да провалят.
Нo в сърцето ми е записано,
само твойто име единствено.
И дори когато не си до мен,
твоя съм като никоя друга.
 
Аз съм тук, а ти си там, там,
знам, че ме обичаш знам, знам.
Но те няма и боли все повече,
сякаш липсва от сърцето ми парче.
Аз съм тук, а ти си там, там,
знам, че ме обичаш знам, знам.
Аз без тебе ставам половин човек,
разбираш ли - колко много липсваш ми?
 
Уж и преди съм обичала,
мислех така, но съм бъркала.
Само самота ме е тласкала,
в прегръдките на чуждите.
Твоята любов съм я чакала,
моята за теб съм пазила.
А сега незнам на кой съм свят,
без тебе как да дишам - кажи ми.
 
Аз съм тук, а ти си там, там,
знам, че ме обичаш знам, знам.
Но те няма и боли все повече,
сякаш липсва от сърцето ми парче.
Аз съм тук, а ти си там, там,
знам, че ме обичаш знам, знам.
Аз без тебе ставам половин човек,
разбираш ли - колко много липсваш ми?
 
Дай, дай..... дай да счупим,
всички часовници с тебе.
Искам, искам... наше да бъде
цялото време.
Аз съм тук, а ти си там, там,
знам, че ме обичаш знам, знам.
 
Аз съм тук, а ти си там, там,
знам, че ме обичаш знам, знам.
Но те няма и боли все повече,
сякаш липсва от сърцето ми парче.
Аз съм тук, а ти си там, там,
знам, че ме обичаш знам, знам.
Аз без тебе ставам половин човек,
разбираш ли - колко много липсваш ми?
 
Adicionado por Nenad AntanasijevićNenad Antanasijević em Sexta-feira, 18/01/2019 - 18:08

Written in my heart

I have now learned that people
bite worse than dogs.
They will do anything to keep us apart,
our love to defeat.
But in my heart is written
only your name,
And even when you are not beside me,
I am yours like nobody else.
 
I am here and you are there, there,
I know that you love me, I know.
But you are not here and it hurts more and more,
as if a piece of my heart is missing.
I am here and you are there, there,
I know that you love me, I know.
Without you I become half a person,
do you understand how much I miss you?
 
Allegedly, I have loved before,
that is what I thought, but I was wrong.
Only loneliness has been pushing me
into somebody else's embrace.
I've been waiting for your love,
I've been keeping my love for you.
And now I don't know where I am,
how do I breathe without you - tell me.
 
I am here and you are there, there,
I know that you love me, I know.
But you are not here and it hurts more and more,
as if a piece of my heart is missing.
I am here and you are there, there,
I know that you love me, I know.
Without you I become half a person,
do you understand how much I miss you?
 
Let's, let's.... let's break
all the ckocks.
I want, I want... all the time
to be ours.
I am here and you are there, there.
I know that you love me, I know.
 
I am here and you are there, there,
I know that you love me, I know.
But you are not here and it hurts more and more,
as if a piece of my heart is missing.
I am here and you are there, there,
I know that you love me, I know.
Without you I become half a person,
do you understand how much I miss you?
 
Adicionado por snezhi.stsnezhi.st em Terça-feira, 22/01/2019 - 11:35
Adicionado em resposta ao pedido de ChrisBalla91ChrisBalla91
Comentários