Jan Pietrzak - Żeby Polska była Polską ( Tradução para Inglês)

Polonês

Żeby Polska była Polską

Z głębi dziejów, z krain mrocznych,
Puszcz odwiecznych, pól i stepów,
Nasz rodowód, nasz początek,
Hen, od Piasta, Kraka, Lecha.
Długi łańcuch ludzkich istnień
Połączonych myślą prostą.
Żeby Polska, żeby Polska,
Żeby Polska była Polską!
 
Wtedy kiedy los nieznany
Rozsypywał nas po kątach,
Kiedy obce wiatry grały,
Obce orły na proporcach,
Przy ogniskach wybuchała
Niezmożona nuta swojska.
Żeby Polska, żeby Polska,
Żeby Polska była Polską!
 
Zrzucał uczeń portret cara,
Ksiądz Ściegienny wznosił modły,
Opatrywał wóz Drzymała,
Dumne wiersze pisał Norwid.
I kto szablę mógł utrzymać
Ten formował legion, wojsko.
Żeby Polska, żeby Polska,
Żeby Polska była Polską!
 
Matki, żony w mrocznych izbach
Wyszywały na sztandarach
Hasło: "Honor i Ojczyzna"
I ruszała w pole wiara.
I ruszała wiara w pole
Od Chicago do Tobolska.
Żeby Polska, żeby Polska,
Żeby Polska była Polską!
 
Adicionado por stek em Domingo, 17/06/2012 - 10:48
Alinhar parágrafos
Tradução para Inglês

So that Poland would be Poland

From the depths of history, from the frozen lands,
The eternal virgin forests, fields and grasslands,
Our origins, our beginning,
Yonder mountains, from royal Polish blood, Krak, Lech.
A long chain of human existence
Linked by simple idea's.
So that Poland, so that Poland,
So that Poland would be Poland!
 
Then when the unknown fate
Scattered us over the corners,
When strange winds played,
Strange eagles on banners lay,
Beside the fires exploded,
The immortal local melody.
So that Poland, so that Poland,
So that Poland would be Poland!
 
The tzar's portrait was thrown by a student,
The priest Ściegienny preached,
Drzymała's wagon made it's mark,
Proud poems were written by Norwid.
And he who could sustain their sword
Formed a legion, an army.
So that Poland, so that Poland,
So that Poland would be Poland!
 
Mothers, wives in the frozen chambers
Embroidered the banners
Slogan: "Honor and Fatherland"
And in the fields moved faith
And the faith moved in the fields
From Chicago to Tobolsk.
So that Poland, so that Poland,
So that Poland would be Poland!
 
Adicionado por nestea em Domingo, 15/07/2012 - 18:18
Mais traduções de "Żeby Polska była ..."
Inglêsnestea
Por favor, ajuda a traduzir "Żeby Polska była ..."
Jan Pietrzak: Maiores 1
Ver também
Comentários