Zhang Rong Rong - 多情玫瑰 (To tsing mui kui)

  • Artista: Zhang Rong Rong ( 張蓉蓉( Tiunn Iong iong ))
  • Álbum: 【多情玫瑰】(2015)
Advertisements
Taiwanese Hokkien
A A

多情玫瑰 (To tsing mui kui)

多情的人啊 總是為愛無理智
找無你愛阮的心 在哪裡
明知你的身邊 已經攬著一個伊
含淚的玫瑰 總是含淚帶刺傷自己
 
不驚窗外的風雨 無停笑我無志氣
因為愛過恨過 我有勇氣做我自己
冷淡的夜燈火 照在無緣的城市
憨憨的愛 換來一字痴
傷心多情的夜玫瑰 望春天
 
多情的人啊 總是為愛無理智
找無你愛阮的心 在哪裡
明知你的身邊 已經攬著一個伊
含淚的玫瑰 總是含淚帶刺傷自己
 
不驚窗外的風雨 無停笑我無志氣
因為愛過恨過 我有勇氣做我自己
冷淡的夜燈火 照在無緣的城市
憨憨的愛 換來一字痴
傷心多情的夜玫瑰 望春天
 
(多情的人啊 總是為愛無理智)
(找無你愛阮的心 在哪裡)
(明知你的身邊 已經攬著一個伊)
(含淚的玫瑰 總是含淚帶刺傷自己)
 
不驚窗外的風雨 無停笑我無志氣
因為愛過恨過 我有勇氣做我自己
冷淡的夜燈火 照在無緣的城市
憨憨的愛 換來一字痴
傷心多情的夜玫瑰 望春天
 
Adicionado por Joyce SuJoyce Su em Quinta-feira, 18/07/2019 - 12:28
Obrigado!

 

Advertisements
Vídeo
"多情玫瑰 (To tsing mui ..." está nas coleções:
Comentários