Возвращается ветер (cover by Technology) (traducere în Slovacă)

Publicitate

Возвращается ветер (cover by Technology)

Хмурое небо, замёрзшие птицы,
длинные зимы, короткое лето.
Мрачный пейзаж – это наследство
эпохи, гасившей источники света.
 
В трубах молчанья пульсирует время,
эхо свободы корёжит железо.
Сердце настроено на передачу
звуков рождающейся Марсельезы.
 
Глушат эфир, экранируют мысли
вестники зла, исполины забвения,
Но к цели идут посланники гнева,
история вновь начинает движенье.
 
Новые дни ретранслирует память,
приём информации круглые сутки.
Мы в лабиринте событий и фактов,
прежним кумирам становится жутко.
 
Время на твоих часах
начинает отсчет!
Время --
на твоих часах
Возвращается ветер
 
В слаженном гуле ликующей массы
неразличимы остались до срока
Наёмники смерти с улыбкой мутанта
и пасынки неотвратимого рока.
Взорвано небо светом салюта,
но в голосе века – тревожные ноты.
Специалисты по сновидениям
не прекращают своей работы.
 
Но, видишь:
Время
На твоих часах
Начинает отсчет!
Время —
На твоих часах!
Возвращается
Время
На твоих часах —
Начинает отсчет!
Время
на твоих часах!
Возвращается Ветер!
Возвращается Ветер!
Возвращается Ветер!
Возвращается Ветер!
 
Postat de chimeerachimeera la Marţi, 10/02/2015 - 13:23
Ultima oară editat de chimeerachimeera în data Joi, 19/02/2015 - 20:49
traducere în SlovacăSlovacă
Aliniază paragrafe
A A

Vracia sa vietor

Pochmúrne nebo, zmrznuté vtáky,
dlhé zimy, krátke leto.
Krajina pod mračnom je dedičstvom epochy,
pramene svetla dusivej epochy.
 
V trúbach mlčania pulzuje čas,
v ozvene slobody koroduje železo.
Srdce je pripravené hrať v tónoch
rodiacej sa Marseillaisy.
 
Ohlušujú éter, ohraničujú myseľ,
zvestovatelia zla, velikáni zabudnutia.
Ale napredujú k cieľu, vyslanci hnevu,
história sa opäť dáva do pohybu.
 
Nové dni prenášajú pamäť,
prijímame informácie 24 hodín denne,
sme v labyrinte udalostí a faktov,
a minulým idolom začína byť nepríjemne.
 
Čas na tvojich hodinách
začína odpočet!
čas na tvojich hodinách
vracia sa vietor
 
V zladenom hluku jasajúcich davov
zostali v anonymite až do toho momentu,
žoldnieri smrti s úsmevom mutanta
a nevlastní synovia nezvratného osudu.
Obloha vybuchuje v salve striel,
no v hlase storočia sa nesie varovný tón.
Odborníci na sny
neprestávajú pracovať.
 
No, vidíš:
Čas
na tvojich hodinách
začína odpočet!
čas
na tvojich hodinách
vracia sa
čas
na tvojich hodinách
začína odpočet!
čas
na tvojich hodinách
vracia sa vietor!
...
Vracia sa vietor!
...
Vracia sa vietor!
...
Vracia sa vietor!
 
Postat de chimeerachimeera la Marţi, 10/02/2015 - 19:37
Ultima oară editat de chimeerachimeera în data Duminică, 22/02/2015 - 20:30
Mai multe traduceri ale cântecului „Возвращается ветер ...”
Slovacă chimeera
Comentarii