اعصاب کسی را خورد کردن

Postat de ahmad aziz la Miercuri, 03/06/2020 - 20:29

Idiomatic translations of "اعصاب کسی را خورد کردن"

Engleză
to drive someone up the wall
Explicaţii:
Engleză
Drive someone crazy
Explicaţii:
Engleză #1, #2, Portugheză
Engleză
Put someone on edge
Explicaţii:
Engleză
Stessed out/to stess someone out
Explicaţii:
Franceză
Pousser quelqu'un à bout
Explicaţii:
Germană
jemandem den (letzten) Nerv rauben / töten
Explicaţii:
Italiană
rompere l'anima a qualcuno
Explicaţii:
Spaniolă
Echarle (a alguien) la foca
Explicaţii:

Meanings of "اعصاب کسی را خورد کردن"

Persană

کسی را به شدت عصبانی کردن

Explicat de ahmad azizahmad aziz la Miercuri, 03/06/2020 - 20:29
Explained by ahmad azizahmad aziz