هیچ‌کس -بخش۱ | Hičkas 1 [Speechless (Part 1)] (Transliteraţie)

Publicitate

هیچ‌کس -بخش۱ | Hičkas 1 [Speechless (Part 1)]

می‌کنم حک من بر دل سنگ‌ها
هرچه که بسته به ما زنجیر
هرچه که تو را می‌برد تا به عرش
روزی شاید کشد تا فرش
 
و من
کسی نیستم که با تو
سر به کویت
روم تا به نهایت
 
قفل لب‌ها را
گشایم من هربار
فریادی از نهادم
زنم تا رسد به گوش جان‌ها
 
Postat de T. O.DT. O.D la Marţi, 17/09/2019 - 03:28
Comentariile autorului:

Hope you enjoy the Persian lyrics♪

Transliteraţie
Aliniază paragrafe
A A

Hičkas 1

mikonam hak man bar del-e sangha
harče ke baste be mā zanjir
harče ke to rā mibarad tā be arš
ruzi šāyad kešad tā farš
 
va man
kasi nistam ke bā to
sar be kuyat
ravam tā be nahāyat
 
qofl-e labhā rā
gošāyam man harbār
faryādi az nahādam
zanam tā resad be guš-e jānhā
 
Postat de T. O.DT. O.D la Marţi, 17/09/2019 - 03:29
Comentariile autorului:

Hope you enjoy the Persian songs♪

Mai multe traduceri ale cântecului „هیچ‌کس -بخش۱ | ...”
Transliteraţie T. O.D
Comentarii