هیچ‌کس -بخش۱ | Hičkas 1 [Speechless (Part 1)] (traducere în Engleză)

Publicitate

هیچ‌کس -بخش۱ | Hičkas 1 [Speechless (Part 1)]

می‌کنم حک من بر دل سنگ‌ها
هرچه که بسته به ما زنجیر
هرچه که تو را می‌برد تا به عرش
روزی شاید کشد تا فرش
 
و من
کسی نیستم که با تو
سر به کویت
روم تا به نهایت
 
قفل لب‌ها را
گشایم من هربار
فریادی از نهادم
زنم تا رسد به گوش جان‌ها
 
Postat de T. O.DT. O.D la Marţi, 17/09/2019 - 03:28
Comentariile autorului:

Hope you enjoy the Persian lyrics♪

traducere în EnglezăEngleză
Aliniază paragrafe
A A

Nobody (Part 1)

I incise into hearts of stones
whatever has chained us up
Whatever could bring you to the sky
Someday may bring you down to the earth (=Rich-to-rags)
 
And I
am not the person who will
become vagrant because of you (your order)
(&) continue my life to infinity
 
I unlock
the lips each time (you lock them)
I'll shout from my heart
to reach the ears of souls
 
Postat de T. O.DT. O.D la Marţi, 17/09/2019 - 03:31
Comentariile autorului:

Hope you enjoy the Persian lyrics♪

Mai multe traduceri ale cântecului „هیچ‌کس -بخش۱ | ...”
Engleză T. O.D
Comentarii