Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stai cu Ucraina!
Acțiune
Marimea fontului
Versuri originale
Swap languages

After Long Silence

Speech after long silence; it is right,
All other lovers being estranged or dead,
Unfriendly lamplight hid under its shade,
The curtains drawn upon unfriendly night,
That we descant and yet again descant
Upon the supreme theme of Art and Song:
Bodily decrepitude is wisdom; young
We loved each other and were ignorant.
 
Traducere

Po długim milczeniu

Słowa po długim milczeniu; rzecz to właściwa,
Inni kochankowie daleko lub nie żyją,
Wrogie światła lamp w abażurach się kryją,
Zaciągnięta zasłona wrogą noc zakrywa,
Że nasza rozmowa w swej dociekliwości
W najważniejszy temat w Sztuce i Pieśni godzi:
Cielesny uwiąd niesie mądrość; będąc młodzi
Kochaliśmy się nawzajem w nieświadomości.
 
Comentarii