Ah Yeah (아예) (Transliteraţie)

Publicitate
Transliteraţie
A A

Ah Yeah (아예)

Ури так янсокхэ
Нан чингунын мотхэ
Кэкытхакэ
Ае, yeah, yeah, yeah
 
Какым сам ясокхэ
Саран пэмён волэ
Урин намия
Ае, yeah, yeah, yeah
Ханадо ан мианхэ
Соки та хурёнхэ
Тытио нэ щигани мани сэнкёнэ
Ым кындэ муоль хэя мани хачжи ичжэ
 
Reset, set, set
Тотащи Bad, bad, bad boy
Ро торака щивонхакэ миронэль
Дэ дэ дэ
Ёнхагван тэщин PC пан
Чжумарэн нпль чачжи ма
Сэроун маннам одиль калька
Хупарамм чжолло нава
 
Хан пёнэ ёнхачаром
Саранхэдо
Ёллин кёльмарын щиро
Кы чжуингонтыльчором
Ульго бульмё
Хухохакин щиро
Ае, yeah, yeah, yeah
 
Ури так янсокхэ
Нан чингунын мотхэ
Кэкытхакэ
Ае, yeah, yeah, yeah
Какым сам ясокхэ
Саран пэмён волэ
Урин намия
Ае, yeah, yeah, yeah
 
ЭН А ЭН Е - нэ нун апэсо
ЭН А ЭН Е - тонака порё
Ичжэнын Bye, bye
Ипёль апэ кау
Чжигонын мот санын ноигиэ
Сак чжарылькэ щирораки
Кэ катда наран ном
Чон нэчжа маммокгодо чжипкэ сок
Ын ноэ укит чжапын чэро
Кутопорё нан сунэбо
 
Хан пёнэ ёнхачаром
Саранхэдо
Ёллин кёльмарын щиро
Кы чжуингонтыльчором
Ульго бульмё
Хухохакин щиро
Ае, yeah, yeah, yeah
 
Ури так янсокхэ
Нан чингунын мотхэ
Кэкытхакэ
Ае, yeah, yeah, yeah
Какым сам ясокхэ
Саран пэмён волэ
Урин намия
Ае, yeah, yeah, yeah
 
I don’t care ноэ пинунмульдо
I don’t care нан вонлэ ирон ном
Нэга альдон чакхан папон ёги опсо oh no
I don’t care на сэреки тэдо
Кынян ёкыль хэ кырэ кырогэ
Тонын мирён опкэ
 
Ае, yeah, yeah, yeah
(It's over)
 
Ури так янсокхэ
Нан чингунын мотхэ
Кэкытхакэ
Ае, yeah, yeah, yeah
 
Ури так янсокхэ
Нан чингунын мотхэ
Кэкытхакэ
Ае, yeah, yeah, yeah
(It's over)
Какым сам ясокхэ
Саран пэмён волэ
Урин намия
Ае, yeah, yeah, yeah
(It's over)
 
Postat de hyori033hyori033 la Sâmbătă, 29/06/2019 - 10:16
Ultima oară editat de hyori033hyori033 în data Vineri, 19/07/2019 - 12:56

Ah Yeah (아예)

Mai multe traduceri ale cântecului „Ah Yeah (아예)”
Transliteraţie hyori033
Te rugăm să ajuți la traducerea cântecului „Ah Yeah (아예)”
Winner: Top 3
Comentarii