Advertisement

Ain't Got No... I've Got Life (traducere în Tongan)

Advertisement
traducere în Tongan

Hala Ha Me'a... Kuou Ma'u Mo'ui

Hala ha'aku 'api, mo e su
Hala ha pa'anga, mo e anga
Hala ha falani, mo e falani-motolu
Hala ha kaloni, mo e mohenga
Hala ha 'atamai,
 
Hala ha fa'e, mo e angakakai
Hala ha kaume'a, mo e 'ako
Hala ha 'ofa, mo e hingoa
Hala ha tiketi, ha ha tokeni
Hala ha 'Otua.
 
Pea ko e ha me'a 'oku ou ma'u?
'E fefe 'oku ou mo'ui?
'Io, ko e ha me'a 'oku ou ma'u?
Hala ha taha ke 'ave ai...
 
'Oku ma'u 'eku lou'ulu, mo 'eku 'ulu
Ma'u 'eku 'uto, mo 'eku telinga
Ma'u 'eku mata, mo 'eku ihu
Ma'u 'eku ngutu, mo 'eku malimali.
 
'Oku ou ma'u 'eku 'elelo, mo 'eku kumukumu
Ma'u 'eku kia, mo 'eku ongo huhu
Ma'u 'eku mafu, mo 'eku laumalie
Ma'u 'eku tu'a, mo 'eku mana'ia.
 
'Oku ou ma'u 'eku nima, mo 'eku nima, pea mo 'eku louhi'inima,
Ma'u 'eku va'e, mo 'eku ve'eva'e, pea mo 'eku louhi'iva'e,
Ma'u 'eku 'ate, mo 'eku toto...
 
Kuou ma'u mo'ui,
Kuou ma'u 'eku tau'ataina,
Kuou ma'u mo'ui,
Kuou ma'u mo'ui
Pea teu tauhi ia,
Kuou ma'u mo'ui
Pea 'ikai ke ave ia ha taha,
Kuou ma'u mo'ui!
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Postat de SilentRebel83 la Vineri, 27/09/2013 - 17:43
Engleză

Ain't Got No... I've Got Life

Comentarii