versuri Airborne Blade (OST)

Airborne Blade (OST)
VersuriTraduceriCereri
伞兵献礼 (Sǎn bīng xiàn lǐ)Chineză
Airborne Blade OST
写封信给黄继光 (Xiě fēng xìn gěi huáng jì guāng)Chineză
Airborne Blade OST
号角 (Hào jiǎo)Chineză
Airborne Blade OST
大梦一场 (Dà mèng yī chǎng)Chineză
Airborne Blade OST
天降奇兵 (Tiān jiàng qí bīng)Chineză
Airborne Blade OST
孤岛 (Gū dǎo)Chineză
Airborne Blade OST
敬礼 (Jìng lǐ)Chineză
Airborne Blade OST
空军人 (Kōng jūn rén)Chineză
Airborne Blade OST
过命的弟兄 (Guò mìng de dì xiōng)Chineză
Airborne Blade OST
Airborne Blade (OST) cereri de transcriere
空降传说 Chineză 
Airborne Blade OST
Comentarii
Read about music throughout history