Publicitate

versuri Andy Lau

Andy Lau
VersuriTraduceriCereri
一起走過的日子 (Yat hei jau gwo dik yat ji)Chinese (Cantonese)video
Shi Ting Zhi Wang (1991)
Engleză #1 #2
Transliteraţie #1 #2
Portugheză
上海灘 (Seung hoi taan)Chinese (Cantonese)videoEngleză
不是我的我不要 (Bat si ngo dik ngo bat yiu )Chinese (Cantonese)video
Everyone is No.1
Engleză
Transliteraţie
世界第一等 (Se kai te it tien)Taiwanese HokkienvideoEngleză
Transliteraţie
中国人 (Zhōng guó rén)ChinezăvideoArabă
Engleză
Greacă
Transliteraţie
你是我的女人 (Nei si ngo dik neui yan)Chinese (Cantonese)video
繼續談情
Engleză
你是我的女人 (Nǐ shì wǒ de nǚrén)ChinezăvideoEngleză
Transliteraţie
十七歲 (Sap chat seui)Chinese (Cantonese)video
如果有一天 (2003)
Engleză
回家的路 (Huí jiā de lù)ChinezăvideoEngleză
Transliteraţie
太多太多的抱歉 (Tài duō tài duō de bào qiàn)ChinezăvideoEngleză
Greacă
Transliteraţie
如果有一天 (Yu gwo yau yat tin)Chinese (Cantonese)video
Long Distance Companion (2009)
Engleză
归宿 (Guī sù)ChinezăvideoEngleză #1 #2
Greacă
Indoneziană
Transliteraţie
心里有歌 (Xīn lǐ yǒu gē)Chinezăvideo
Disaster Evolution Phase (1996)
Engleză
Indoneziană
Transliteraţie
忘情水 (Wàng qíng shuǐ)ChinezăvideoEngleză
Transliteraţie
恭喜發財 (Gōng xǐ fā cái)ChinezăvideoEngleză
Transliteraţie
悟 (Wù)ChinezăvideoArabă
Engleză
Rusă
Transliteraţie
Portugheză
Turcă
情感的禁區 (Ching gam dik gam keui)Chinese (Cantonese)video
Emotionally Restricted (1987)
Engleză
月老 (Yuè lǎo)ChinezăvideoEngleză
Indoneziană
Transliteraţie
爱你一万年 (Ài nǐ yī wàn nián)ChinezăvideoEngleză
Greacă
Transliteraţie
男人哭吧不是罪 (Nán rén kū ba bù shì zuì)Chinezăvideo
Men's Love (2000)
Engleză
Transliteraţie
笨小孩 (Bèn xiǎo hái)ChinezăvideoEngleză
Transliteraţie
练习 (Liàn xí)ChinezăvideoEngleză
Transliteraţie
謝謝你的愛 (Je je nei dik oi)Chinese (Cantonese)video
Thank You For Your Love (1992)
Transliteraţie
谢谢你的爱 (Xiè xiè nǐ de ài) Chinezăvideo
Thank You For Your Love (1992)
Engleză
Transliteraţie
Andy Lau also performedTraduceri
Ruth Chen - 天各一方 (Tin gok yat fong)Chinese (Cantonese)video
Comentarii