Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stai cu Ucraina!
  • Arkady Mandjiev

    Хальмг шовун

Acțiune
Marimea fontului
Versuri originale

Хальмг шовун versuri

Ууҗм хол һазриг
Унһн цагтан һатлсн
Зун миңһн ахнрм
Яһсн санлдг болхви?
 
Давтвр:
Хойр җиврән эләһәд зулсн
Хальмг шовун
Хамаран ниснәч?/3д
Нутган геечкәд, альд буурлнач?
 
Иҗл мөрн һолыг
Ишкләр дамҗ һардви?
Ирхәр одсн ахнрм
Яһсн удан йовдмби?
 
Давтвр:
 
Тенҗ йовх ахнрм
Теегән эс хәәдмб?
Баахн келн нутгасн
Бултхар яһад седмби?
 

 

Traduceri ale cântecului "Хальмг шовун (Xalmg ..."
Te rugăm să ajuți la traducerea cântecului „Хальмг шовун”
Comentarii