• Benaia Barabi

    אדם הוא אדם • 1 traducere

Acțiune
Font Size
Versuri originale
1 traducere

אדם הוא אדם versuri

אחד חזר מהודו
אחת עזבה את הדת
אחר הפך לגורו
השני שומר שבת
אחד ברח לרעש
אחת סגרה את הלב
אחר נשאר בבית
והשני עוד מסתובב
 
מי אני בכלל כאן, אורח בעולם
כלום לא נשאר לנצח, אדם נשאר
 
אדם הוא אדם הוא אדם
ויש בו רוח וגם נשמה
מצד אחד כלום מצד שני עולם
אותו הכדור אותה האדמה
 
אדם הוא אדם הוא אדם
ויש בו רוח וגם נשמה
מצד אחד כלום מצד שני עולם
אותו הכדור אותה האדמה
 
אחד נלחם על צבע
אחת ביקשה מקלט
אחר בודד בטבע
והשני תמיד כמעט
אחד שומר עלינו
אחת חיפשה אמת
אחר מפריד בינינו
והשני עוד מתלבט
 
מי אני בכלל כאן, אורח בעולם
כלום לא נשאר לנצח, אדם נשאר
 
אדם הוא אדם הוא אדם
ויש בו רוח וגם נשמה
מצד אחד כלום מצד שני עולם
אותו הכדור אותה האדמה
 
אדם הוא אדם הוא אדם
ויש בו רוח וגם נשמה
מצד אחד כלום מצד שני עולם
אותו הכדור אותה האדמה
 
מדינת ישראל תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום…תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין*
 

 

Traduceri ale cântecului "אדם הוא אדם (Adam Hu..."
Comentarii