Buralar Yalan (traducere în Persană)

Publicitate
traducere în PersanăPersană
A A

اینجاها دروغ است

درب کوبیده شد ، فکر کردم توئی
جای خالی را در آیینه دیدم
یک شهر افتاد ، دقیقا درونم دلتنگ شده ام ، فهمیدم
 
می دانی ؟
تو خانه ی من بودی
خانواده ام بودی ، نفسم ، در تاریکی دست هایم بودی
برخیز برویم ، زمان می سوزد
مرا نجات بده ، دوباره دربیاور از جای خالیت
برخیز برویم ، اینجاها دروغ است
اینجاها دروغ است
 
نکشت ، نیرو نداد
هیچ نگذشت ، فکر می کردم می گذرد
دیدم خودم را در آیینه ، یک پیام کمک بودم
 
می دانی ؟
تو خانه ی من بودی
خانواده ام بودی ، نفسم ، در تاریکی دست هایم بودی
برخیز برویم ، زمان می سوزد
مرا نجات بده ، دوباره دربیاور از جای خالیت
برخیز برویم ، اینجاها دروغ است ، اینجاها دروغ است
 
درب کوبیده شد ، فکر کردم توئی
اینجاها دروغ است
برخیز برویم ، زمان می سوزد
مرا نجات بده ، دوباره دربیاور از جای خالیت
برخیز برویم ، اینجاها دروغ است ، اینجاها دروغ است
 
Postat de mahfmahf la Duminică, 22/12/2013 - 19:21
TurcăTurcă

Buralar Yalan

Comentarii