National Anthems & Patriotic Songs - Chinese National Anthem - Guo Ge (国歌) (Transliteraţie)

Chineză

Chinese National Anthem - Guo Ge (国歌)

(( 义勇军进行曲))
 
起来!不愿做奴隶的人们!
 
把我们的血肉,筑成我们新的长城!
 
中华民族到了最危险的时候,
 
每个人被迫着发出最后的吼声。
 
起来!起来!起来!
 
我们万众一心,
 
冒着敌人的炮火,前进!
 
冒着敌人的炮火,前进!
 
前进!前进!进!
 
Postat de dammoon la Vineri, 06/04/2012 - 04:37
Aliniază paragrafe
Transliteraţie

Guo Ge

(( Yìyǒngjūn Jìnxíngqǔ))
 
Qǐlái! Búyuàn zuò núlì de rénmen!
 
Bǎ wǒmen de xuèròu, zhùchéng wǒmen xīn de chángchéng!
 
Zhōnghuá mínzú dàoliǎo zuì wēixiǎn de shíhòu.
 
Měi ge rén bèi pòzhe fāchū zuìhòu de hǒushēng.
 
Qǐlái! Qǐlái! Qǐlái!
 
Wǒmen wànzhòngyìxīn,
 
Màozhe dírén de pàohuǒ, qiánjìn!
 
Màozhe dírén de pàohuǒ, qiánjìn!
 
Qiánjìn! Qiánjìn! Jìn!
 
Postat de dammoon la Vineri, 06/04/2012 - 04:51
Ultima oară editat de dammoon în data Marţi, 20/02/2018 - 20:34
Mai multe traduceri ale cântecului „Chinese National ...”
Transliteraţiedammoon
Te rugăm să ajuți la traducerea cântecului „Chinese National ...”
See also
Comentarii
Kmiltreu    Sâmbătă, 17/02/2018 - 16:46

Line four "dào le" is sung as "dàoliǎo"