Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stai cu Ucraina!
  • Cook Islands Māori Alphabet Song

Acțiune
Marimea fontului
Originală

Cook Islands Māori Alphabet Song versuri

A, E, I, O, U,
A, E, I, O, U.
 
A,
Nga, ka, ma, na,
Pa, ra, ta, va.
 
E,
Nge, ke, me, ne,
Pe, re, te, ve.
 
I,
Ngi, ki, mi, ni,
Pi, ri, ti, vi.
 
O,
Ngo, ko, ko, no,
Po, ro, to, vo.
 
U,
Ngu, ku, mu, nu,
Pu, ru, tu, vu.
 

 

Comentarii