Publicitate

Diem Xua (traducere în Vietnameză)

Engleză
Engleză
A A

Diem Xua

Rain still falls on the roof of the old tower
Where are your long arms, your eyes pale?
Hear the sound of leaves in the autumn rain with small heels
The road is long, just making my eyes deeper.
 
Rain often falls on small trees
You like to watch the sudden afternoon rains
The leaves fell silently at every step
The pale soul is cold for your pain
 
Rain this afternoon, why don't you come?
Missed appointment due to hidden pain
How can we get together, it only makes your pain worse
Please come back quickly.
 
Because sea life is restless, the rain is still falling
How can you remember the tracks of birds?
Please drop the rain on the wide ground
Let adventurers forget romance
 
Rain still falls on the roof of the old tower
Where are your long arms, your eyes pale?
Hear the sound of leaves in the autumn rain with small heels
The road is long, just making my eyes deeper.
 
Rain often falls on small trees
You like to watch the sudden afternoon rains
The leaves fell silently at every step
The pale soul is cold for your pain
 
Rain this afternoon, why don't you come?
Missed appointment due to hidden pain
How can we get together, it only makes your pain worse
Please come back quickly.
 
Because sea life is restless, the rain is still falling
How do you know the stone stele doesn't feel hurt?
Please drop the rain on the wide ground
In the future, even if they're stones, they need each other.
 
Postat de For DebutFor Debut la Marţi, 18/05/2021 - 02:20
Ultima oară editat de For DebutFor Debut în data Sâmbătă, 12/06/2021 - 04:07
traducere în VietnamezăVietnameză
Aliniază paragrafe

Diễm Xưa

Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu
 
Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
Trên bước chân em âm thầm lá đổ
Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa
 
Chiều nay còn mưa sao em không lại
Nhỡ mãi trong cơn đau vùi
Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau
Bước chân em xin về mau
 
Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em nhớ những vết chim di
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Để người phiêu lãng quên mình lãng du
 
Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu
 
Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
Trên bước chân em âm thầm lá đổ
Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa
 
Chiều nay còn mưa sao em không lại
Nhỡ mãi trong cơn đau vùi
Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau
Bước chân em xin về mau
 
Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em biết bia đá không đau
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
 
Mulțumesc!
thanked 3 times
Postat de For DebutFor Debut la Marţi, 18/05/2021 - 02:22
Ultima oară editat de For DebutFor Debut în data Miercuri, 02/06/2021 - 00:00
Comentariile autorului:

Happy memories, with a little pity from the author for Diem - a girl that can never be seen again.

Những kỉ niệm đẹp, có chút nuối tiếc của tác giả về Diễm - người con gái mà họ có thể không còn cơ hội để gặp lại.

Comentarii
Read about music throughout history