Publicitate

Dreamer (traducere în Chineză)

traducere în ChinezăChineză
A A

夢想家

夢想家,你知道你是一個夢想家
那麼,你能把手放在你的頭裡嗎?不可能!
我說夢想家,你只是夢想家
那麼,你能把手放在你的頭裡嗎?不可能!
我說:“哇!這是多麼美好的一天,一年,一生啊!”
你知道......好吧,你知道是你應得的
現在我難幫到你......
 
夢想家,你這個愚蠢的小夢想家
那麼,你能把手放在你的頭裡嗎?不可能!
我說:“哇!這是多麼美好的一天,一年,一生啊!”
你知道......好吧,你知道是你應得的
現在我難幫到你......
 
好吧,總有一天會解決...
 
“如果我能看到東西……”
你可以看到任何你想要的東西,男孩
“如果我能成為一個人……”
你可以成為任何人,慶祝,男孩
“如果我能做點什麼……”
嗯,你可以做點什麼
“如果我能做點什麼……”
好吧,你能做傳奇的點什麼嗎?
 
在一個星期天做夢
過一個生活,放個假
撒個謊,做個夢想家
做夢,做夢,做夢,做夢,繼續夢想……
 
夢想家,你知道你是一個夢想家
那麼,你能把手放在你的頭裡嗎?不可能!
我說:夢想家,你只是夢想家
那麼,你能把手放在你的頭裡嗎?不可能!
不可能!
 
Mulțumesc!
Postat de templevtemplev la Duminică, 26/09/2021 - 02:34
Engleză
Engleză
Engleză

Dreamer

Traduceri ale cântecului "Dreamer"
Chineză templev
Comentarii
Read about music throughout history